Med elbil på Nasjonal turistveg Varanger
Steilneset minnested i Vardø. Bjarne Riesto, riesto.no / Statens vegvesen.

Med elbil på Nasjonal turistveg Varanger

Varanger handler om de lange linjene i landskapet, men også om de lange linjene bakover i historien. Varanger er ikke bare en fysisk opplevelse, du vil oppleve en ro langs denne vegen, som er vanskelig å forklare på noen annen måte enn at dette er et sted hvor du føler tida stopper litt opp.