Hopp til innhold

Elbilfordelene støttes av folk flest

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilfordelene har støtte i befolkningen og et flertall er enig i at de må forlenges til minst 2020. – Folk flest støtter elbilfordelene, men få vil velge elbil, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Dette viser resultatene fra en fersk spørreundersøkelse foretatt av Opinion på oppdrag fra Norsk Elbilforening.

Et knapt flertall på 51 prosent sier seg helt enig eller enig i påstanden «Fordelene for elbil som avgiftsfritak ved kjøp og gratis bompassering bør forlenges til minst 2020». Et mindretall på 26 prosenter er helt uenig eller uenig i påstanden om å forlenge elbilfordelene. Resterende svarer vet ikke eller stiller seg nøytrale.

Kvinner mener i større grad enn menn at fordelene for elbil bør forlenges. De yngre aldersgruppene stiller seg i større grad bak denne påstanden enn de eldre gruppene.

Spørreundersøkelse elbil

Null utslipp

Nordmenn flest er også enig i at elbiler bidrar til mindre luftforurensing i byene og reduserer utslippene av klimagassen CO2. Nær 4 av 5 er enig i påstanden «Elbiler bidrar til mindre luftforurensing i byene». Halvparten er  enig i at elbiler har null utslipp av klimagassen CO2.

Litt under halvparten (44 %) er enig i at en elbil med rekkevidde på 75-150 kilometer per lading er tilstrekkelig for dem i hverdagen. Resultatet viser at mange kan klare seg med en elbil i det daglige.

Velger fortsatt ikke elbil

Men folk sitter fortsatt på gjerdet når det kommer til å velge elektrisk bil for egen del. Kun (37 %) er helt enig eller enig i at elbilen er et konkurransedyktig alternativ til vanlig bil for nordmenn flest. Og bare 18 % ville valgt elbil hvis de skulle kjøpt bil i morgen. Dette vitner om at det ikke er gitt at salget vil fortsette å øke i samme takt.

– Resultatene viser at det er svært viktig å videreføre avgiftsfritak og null-moms lenge ennå, sier Christina Bu.

Spørreundersøkelsen er foretatt av Opinion for Elbilforeningen i perioden 3.-10. juni til et representativt utvalg av den norske befolkningen på 1005 personer over 18 år. Undersøkelsen er foretatt på nett og respondentene tar stilling til seks påstander om elbil i tilfeldig rekkefølge.

Last ned rapport fra Opinion med alle resultatene fra spørreundersøkelsen (pdf)