Hopp til innhold

Elbilforening med bakkekontakt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk Elbilforening blir i Teknisk Ukeblad nr. 18 tillagt meninger vi ikke har av Rune Haaland, President i Electric Vehicle Union.

Kritikken fra Haaland er basert på et ladeseminar Elbilforeningen arrangerte sammen med sentrale aktører i elbilbransjen.

Elbilforeningen er og har alltid vært den største forkjemperen for utbygging av alle typer lading for elbil i Norge, inkludert hurtiglading. Som representant for Norges elbilister har vi deltatt på svært mange åpninger av hurtigladere rundt om i landet og applaudert utbyggingen. Vi drifter ladedatabasen NOBIL med oversikt over alle landets ladestasjoner og driftsstatus for hurtigladere. Vi jobber sammen med hurtigladeoperatører for å få til best mulige tjenester som kan gi en forretningsmodell som igjen bidrar til videre utbygging.

I arbeidet med å elektrifisere transportsektoren må man ikke bare være visjonær, men også pragmatisk. Utbyggingen av hurtigladere må starte der behovet og miljøeffekten er størst. I og utenfor de store byene. Regionale hurtigladenett vil i sin tur gi en nasjonal infrastruktur som muliggjør lengre reiser med elbil. Men først og fremst som sikkerhetsnett og rekkeviddeforlenger der folk jobber og bor.

Elbilforeningens standpunkter utvikles fortløpende basert på erfaringene fra landets over 12.000 elbilister. Vi har løpende dialog med våre medlemmer på blant annet elbilforum.no, elbil.no, Facebook, lokale medlemsmøter, medlemsundersøkelser og direkte kontakt. At Elbilforeningens standpunkt baseres på en enkeltpersons meninger faller på sin egen urimelighet.

Over halvparten av Norges elbilister er per i dag medlemmer i Norsk Elbilforening. Vi har bare mottatt en negativ henvendelse etter utspillet i Teknisk Ukeblad nr. 16 om hurtigladingens muligheter og begrensninger. Kanskje fordi medlemmene kjenner seg igjen i hvordan hurtiglading fungerer til daglig?

Majoriteten av all elbil-lading er normallading og vil skje hjemme eller på jobb. Derfor ønsker Elbilforeningen også et fokus på utbygging av normalladepunkter. Om lag 25 prosent av husstandene i dette landet bor i boligsameier. Mange av disse sliter med å få etablert ladepunkt slik at de kan kjøpe seg elbil. Likeledes er det mange arbeidstakere i dette landet som er avhengig av bil til, fra og i jobb.

Fremtiden er elektrisk selv om veien frem har og kan være krokete. Utvikling av flere elbilmodeller, kraftigere batteripakke og utrulling av ladeinfrastruktur vil gjøre det mulig. Elbilforeningen jobber hardt for at elbil skal være et reelt alternativ for flest mulig. Hurtiglading er en av brikkene i puslespillet for å elektrifisere transportsektoren.

Snorre Sletvold, generalsekretær i Norsk Elbilforening

Innlegget er publisert i Teknisk Ukeblad 30. mai 2013