Elbilforeningen i sterk vekst

Elbilforeningen vokser også utenfor de store byene. Derfor ønsker styret å endre organisasjonen for å styrke medlemsdemokratiet og lokallagene. Bli med og stem over forslaget på årsmøtet 8. mai!

Medlemstallet i Elbilforeningen har mangedoblet seg de siste årene. Styret regner med at veksten fortsetter så lenge elbilsalget fortsetter å øke og vi gjør en god jobb. Derfor foreslås nå vedtektsendringer for å styrke medlemsdemokratiet og og gjøre det mer attraktivt å stifte lokallag.

I dag har Elbilforeningen over 10.000 betalende medlemmer. Elbilforeningen er landsomfattende med lokalforeninger basert på frivillig innsats i Rogaland, Hordaland, Trøndelag, Mjøsen, Agder, Troms og Vestfold. Dette er stort sett de delene av landet som har høyest elbiltetthet. Elbilforeningen driftes til daglig fra Oslo av et lite sekretariat på fem ansatte.

Styrke medlemsdemokratiet i hele landet

Forslaget til vedtektsendring skal styrke medlemsdemokratiet. Årsmøtet avholdes årlig i Oslo og har i praksis hatt få deltakere fra andre deler av landet selv om elbilene i stadig større grad selges utenfor Oslo og Akershus.

I hovedsak foreslår styret å gå over til lokale valg av delegater til årsmøtet nasjonalt. Dette vil gi økt status for lokallagene som får ansvaret for å utnevne delegater, og vil gjøre Elbilforeningens organisasjon mer lik medlemsorganisasjoner av lignende størrelse og type.

Tilrettelegging for elbil i hele landet krever lokal tilstedeværelse. Selv om de ansatte i noen grad kan reise rundt, må lokalforeninger til får å få best innblikk i hvor skoen trykker og utarbeide strategier for å løse lokale problemstillinger.

Delegatfordeling fra fylkene

Ambisjonen er at delegatene fordeles pr fylke i henhold til antall medlemmer i fylket i begynnelsen av året og på en slik måte at maksimalt antall delegater blir et sted mellom 50 og 100.

Estimert fordeling av delegater etter andel elbileiere i hvert fylke idag ville sett ut som tabellen under:

 • Akershus: 12
 • Aust-Agder: 1
 • Buskerud: 3
 • Finnmark: 1
 • Hedmark: 1
 • Hordaland: 7
 • Møre og Romsdal: 2
 • Nord-Trøndelag: 1
 • Nordland: 1
 • Oppland: 1
 • Oslo: 11
 • Rogaland : 4
 • Sogn og Fjordane: 1
 • Sør-Trøndelag : 4
 • Telemark : 1
 • Troms: 1
 • Vest-Agder: 2
 • Vestfold : 2
 • Østfold : 2
 • Sentrale tillitsvalgte: 12

Lokallag i resten av landet

Som en konsekvens hvis vedtektene endres som foreslått vil foreningen sette igang en dugnad for opprettelse av lokallag i de fylkene det ikke finnes. I hovedsak dreier dette seg om fylker som i elbilsammenheng fortsatt er små. Vi foreslår også en overgangsordning med lokale kontaktpersoner der det ikke ennå er grunnlag for å stifte lokallag.

Bruk gjerne kommentarfeltet under for å diskutere forslaget til vedtektsendring i forkant av årsmøtet.