Hopp til innhold

Elbilforeningen fikk fram MVA-misnøye på NRK

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elbilforeningen er sterkt kritisk til at Regjeringen har utsatt iverksettelsen av vedtaket om fritak for MVA ved leasing av elbil. Søndag kveld kom vårt standpunkt klart fram i Søndagsrevyen.

I det reviderte statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt at MVA skulle fjernes 1. januar i år. Åtte måneder senere er dette fortsatt ikke innført, noe Elbilforeningen finner fullstendig urimelig.

– Vi har over tid jobbet med å synliggjøre treneringen av vedtaket, og er fornøyd med det som kom fram i NRK-reportasjen. Ikke minst at Venstres stortingsrepresentant Abid Q. Raja er helt tydelig på at vedtaket må iverksettes snarest, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

Finansdepartementet bestemte seg som kjent for å sende vedtaket til Esa, EFTAs kontrollorgan, for å påse at fritaket er lovlig politikk – og ikke ulovlig statsstøtte som fører til konkurransevridning. Dette har vært avgjørende for utsettelsen, og Elbilforeningen følger derfor utviklingen i Esa-saken nøye. Så langt foreligger det kun et utkast til Esa-brev fra departementet.

– I beste fall er dette slett arbeid. I verste fall har Regjeringen trenert dette med viten og vilje. I begge tilfeller må vedtaket nå innføres. Dersom Regjeringen ikke gjør det med eget initiativ vil vi fremme et forslag om et vedtak til dette slik at Stortinget ber Regjeringen gjøre det ved første anledning, uttaler Raja til NRK, og legger til at han finner det unødvendig at Esa skal vurdere MVA-fritakene.

Elbilforeningen er enig i dette standpunktet.

– Elbiler er essensielle for å nå norske klimamål. Finansdepartementet ønsker å trenere vedtaket og undergraver norsk elbilpolitikk, Elbilforeningen setter pris på støtten fra Venstre, som frykter at Finansdepartementet gjør dette med overlegg for å spare penger. Finansdepertementet har regnet på det, og sparer 47 millioner årlig ved å ikke innføre den vedtatte ordningen.

Elbilforeningen konstaterer at det er viktig å få iverksatt vedtaket om MVA-fritak ved leasing av elbil, siden rundt 40 prosent av alle nye biler i dag nettopp er leasede.