Hopp til innhold

Elbilforeningens kampsaker i 2013

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

blogg130320-160Det elektriske elbilåret er godt i gang. Vi presenterer her noe av det Elbilforeningen skal jobbe for i 2013. Det varsles samtidig om årsmøte i Elbilforeningen den 25. april kl. 19:00 i Oslo.

Sted for årsmøtet er enda ikke fastsatt, men det blir tradisjon tro i Oslo. Alle medlemmer vil få innkalling til årsmøtet per epost eller post om de ennå ikke har registrert epostadresse hos oss. På årsmøtet blir det spennende faglig program i tillegg til det formelle med valg av styrerepresentanter.

Er du medlem og ønsker å sitte i styret for å bidra i elbilsaken? Eller har forslag til andre styremedlemmer kan dette fremmes til valgkomiteens leder Magne Storebø på epost mastore (at) online.no snarest.

Fortsatt fokus på ladeinfrastruktur

I arbeidsplanen for 2013 skal Elbilforeningen jobbe spesielt for videre utbygging av infrastruktur for ladbare kjøretøy. Antallet ladepunkt følger ikke økningen i elbilsalget og det er behov for en nasjonal strategi og finansiering basert på lokale og regionale behov.

Ved inngangen til 2013 hadde NOBIL 3.746 ladepunkt inkludert 58 hurtigladere registrert. Det er behov for økt utbygging av infrastruktur spesielt i de større byene, samt økt velvilje for etablering i en rekke kommuner.

Elbilforeningen skal jobbe for at det etableres flere ladepunkt slik at økt mobilitet med elbil blir mulig. Vi vil videreføre arbeidet med å etablere mer robust ladeinfrastruktur som baserer seg på dagens stikkontakt og den nye elbilkontakten. Vi ser nødvendigheten i et spenn av ladeeffekt, fra normal opp til hurtiglading, for å dekke ladbare bilers varierende og ulike behov.

Forutsigbare rammevilkår

De kjøpsrelaterte insentivene for elbil og andre nullutslippsbiler ble gjennom klimaforliket fredet i minst 5 år. I 2013 vil Elbilforeningen jobbe for å bevare de lokale og bruksrettede insentivene lengst mulig. Elbilsalget er ikke større enn at det fortsatt er nødvendig å beholde elbilinsentivene videre. I 2012 ble det solgt 4.358 elbiler av et totalsalg på knappe 140.000 personbiler. Elbilsalget utgjorde 2,9 % av personbilsalget.

Skal Norge nå et mål om 100.000 elbiler i 2020, må rammevilkårene sikres. Elbilforeningen vil argumentere for at 100.000 elbiler er nødvendig for å oppnå Regjeringens målsetting om at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler ikke skal overstige 85 gr/km i 2020, samt for å redusere lokal luftforurensing. Se vårt notat Offentlige investeringer i markedet for å oppnå 2020-målet for elektrifisering av veitransport.