Hopp til innhold

Elbilforeningens politikk for ladbare hybrider

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har formulert hva som foreløpig er Norstarts politikk for å stimulere innfasingen av ladbare hybridbiler.

Norstart – Norsk Elbilforenings formålsparagraf forteller:
Foreningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder.

Dette inkluderer da åpenbart også ladbare hybridbiler som nå forhåpentligvis er på vei til Norge. F.eks. neste versjon av Toyota Prius, Opel Ampera, Chevrolet Volt og Volvo V60 plug-in hybrid. Nå har styret i Elbilforeningen tenkt seg grundig om og funnet vår foreløpige politikk for å stimulere ladbare hybrider. Vi gjør også et hederlig forsøk på å begrunne synspunktene. Les nedenfor hva et enstemmig styre har forent seg om.

Innledning

Ladbare hybrider er avhengig av sjåføren og kjøremønsteret, i beste fall nesten like gode som elbiler, i verste fall dårligere enn andre biler med forbrenningsmotor når det gjelder miljøvennlighet (inkludert energieffektivitet, lokale utslipp, klimaeffekt og støy).

Toyota Prius plug-inInsentiv- og avgiftspolitikken for personbiler må være helhetlig og forutsigbar for å raskest mulig gi flest mulig biler på veiene med nullutslipp eller betydelig lavere utslipp enn dagens nivå. Dette innebærer at man må sørge for at de miljømessig gunstigste bilene alltid er konkurransedyktige mot de nest reneste bilene, som i sin tur må være gunstigere å anskaffe enn de som er verre. Det vil i praksis si: først elbil, deretter ladbare hybridbiler og sist alle de andre.

Elbilforeningen vil bidra til å kommunisere tydelig om hvorfor noen bilkjøp og biler i bruk bør gi mer insentiver enn andre. Blant annet hvorfor energieffektivitet og vektkomponenten i avgiftene er viktieg og hvorfor/hvordan økt bruk av strøm er positivt når det gjelder transport.

Umiddelbare tiltak for en ny uensartet nisje

Elbilforeningen mener at følgende endringer i avgiftssystemet kan bidra til at de beste ladbare hybridbilene får den hjelpen de trenger for å lykkes i konkurransen med tilsvarende biler som ikke har samme miljøpotensial, samtidig som de rene elbilene ikke får en for vanskelig konkurransesituasjon:

Bare for de beste

Det er meget viktig at rene elbiler fortsatt opprettholder endel unike fordeler. Derfor bør hybridbilene som kjører rundt med forurensende motorer ombord aldri få nyte godt av disse elbilgodene:

Viktige ting å være oppmerksomme på

Norsk Elbilforening vil understreke viktigheten av å følge med på effektene av insentivpakken for elbiler og ladbare hybrider, med den hensikt å unngå at insentivene totalt sett bidrar til økende salg av ladbare hybrider i markedssegmenter der rene elbiler er godt egnet. Målet med politikken må være at intet som gjøres for de ladbare (delvis elektriske) hybridene, skal skvise potensialet til den helelektriske elbilen.

Det finnes utallige muligheter for forskjellige styringsalgoritmer, chip tuning og lignende enkle modifikasjoner på moderne biler. For en ladbar hybrid kan dette gi enorme utslag for hvordan bilen ville fremstå i normerte kjøresykluser, som igjen kan gi et helt annet bilde enn hva praktisk bruk vil gi av energieffektivitet og CO2-utslipp. Før man eventuelt gir særskilte fordeler for ladbare hybrider utover dem vi foreslår, bør derfor følgende legges til grunn: