Hopp til innhold

Kan tenke seg å betale for offentlig lading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske elbilister er ikke fremmede for å betale for offentlig lading, men betalingsviljen avhenger av at pengene går til å bygge ut flere ladeplasser. Samtidig er ikke raskere lading like viktig for mange.

Dette kommer fram i Norsk Elbilforenings siste spørreundersøkelse, gjennomført i juni. 3.405 medlemmer har avgitt svar i undersøkelsen, og sørget for et omfattende og meget representativt datagrunnlag.

På spørsmålet «kunne du tenke deg å betale en avgift på kommunale ladeplasser om inntekten gikk uavkortet til utbygging av flere ladeplasser», svarte 64 prosent at det kunne være aktuelt. 16 prosent svarte nei, mens de siste 20 prosentene valgte «vet ikke».

– Vi tar dette som et tegn på at norske elbilister ønsker å bidra til fellesskapet og bedre tilrettelegging for elbil. Men jeg vil understreke at premisset for svarene er at avgiften faktisk går til å sette opp flere ladestolper, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Flest vil betale 1-2 kroner/kWh

De fleste er vant til at strømmen hjemme koster omtrent én krone pr. kilowattime (kWh), og oppfatter det som en gunstig pris målt mot fossile drivstoff. Samtidig er betalingsviljen for tilgang til offentlige ladestasjoner med raskere lading relativt lav. 23 prosent sier seg villige til å betale det samme som hjemme, mens 35 prosent mener en dobling – 2 kr/kwh – er greit.

17 prosent aksepterer 3 kroner pr. kWh, som er realistisk for semihurtig og hurtig lading i dagens marked. På fire og fem kroner faller betalingsviljen betydelig, mens 15 prosent ikke vet. (4-5 kroner pr. kWh vil tilsvare 80-100 kroner for fullading av en Nissan LEAF).

blogg-20140722-illu betaling for raskere lading 800

Eksempler på kvalitative svar:

Få har gått tomme

Undersøkelsen bekrefter at omtrent 2/3 av elbilistene aldri har opplevd å kjøre seg tomme for strøm. Det tilsvarer 2.125 av samtlige svar (63 prosent), og forteller at de fleste vet hva elbilen deres kan levere av rekkevidde. 27 prosent sier de har opplevd å være nære på å gå tomme.

Kun 10 prosent sier at de har opplevd å bli stående i veikanten med tomt batteri.

– Selv om det selvsagt oppleves som kjedelig for dem det gjelder, er dette et lavt tall. Generelt ser vi at elbilister raskt blir flinke til å disponere strømmen de har til rådighet i sin elbil, og med flere hurtiglademuligheter blir det også stadig enklere å planlegge lengre turer, sier Bu.   

Sporadisk hurtiglading

Svært få elbilister, faktisk ikke flere enn 2 av 100, oppgir at de har behov for raskere lading daglig. På ukentlig basis øker tallet til 13 prosent, mens 29 prosent sier de benytter seg av raskere lading (fra semihurtig lading på 22 kW og oppover) månedlig:

blogg-20140722 illu raskere lading 800

43 prosent svarer at de har slikt ladebehov sjeldnere enn månedlig, mens 13 prosent sier de aldri benytter raskere lading.

– Men tilgang til lading er selvsagt vesentlig, både normal- og hurtiglading, når vi vet at stadig flere kjører lengre distanser med elbilene sine. Etterhvert som nettverket av raskere ladestasjoner bygges ut, vil vi se en økende andel som benytter dem ofte, tror Bu. 

Kjører mindre fossilt enn før

Nesten to av ti oppgir at de kjører mellom 20.000 og 30.000 kilometer årlig med elbilen sin, mens fem prosent kjører mer enn 30.000. Flest elbilister finner vi imidlertid i intervallene 8.000-12.000 kilometer (25 prosent) og 12.000-16.000 kilometer (24 prosent).

– At halvparten befinner seg i disse to intervallene stemmer godt med at de færreste kjører mer enn 40-60 kilometer daglig. Tallene viser også at elbilen i dag dekker folks bilbehov på en god måte, kommenterer Bu.

Hun synes det er positivt at elbilister flest kjører fossilbil vesentlig mindre enn før de kjøpte elbil. På spørsmålet «hvor mye mer eller mindre kjører du vanlig bil etter du kjøpte elbil», svarer nemlig over halvparten at de enten kjører 75 eller 100 prosent mindre fossilt. For bare 21 prosent er situasjonen uendret.

– Dette viser at elbilen er blitt det foretrukne fremkomstmiddelet i husholdninger som har tilgang til flere biler, i tillegg til at mange kun kjører elbil. Når stadig flere gjør positive erfaringer med elbil, vil det lette utfasingen av vanlige biler over tid, sier Bu.

blogg-20140722-tesla eup 800 

Om undersøkelsen «Elbilisten 2014»

Les også

To elbilgoder er helt avgjørende (2014)

Derfor velger nordmenn elbil (2014)

En gang elbilist, alltid elbilist (2014)

Sjekk resultatene fra tidligere års spørreundersøkelser her:

Elbilister er ikke som andre bilister (2013)

Så mye er vi villige til å betale for hurtiglading (2013)

Elbil erstatter fossilbiler (2012)