Hopp til innhold

Elbilister kjører også langt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Slår nok en gang hull på myten om at elbil ikke fungerer til annet enn nærkjøring.

Svarene i vår undersøkelse, Elbilisten 2016, forteller nemlig noe ganske annet, og det understøtter svarene i en annen del av undersøkelsen – som viser at elbil i høy grad erstatter fossile kjøretøy. – Den største enkeltgruppen har forsikret kjørelengde på mellom 12.000 og 16.000 kilometer. Dette tilsvarer maksimalt 44 kilometer hver dag. Så mange som 1 av 4 er i denne gruppen, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Andelene som har forsikret kjørelengde på enten 16.000-20.000 km eller 20.000-30.000 km er ganske like, og utgjør til sammen 37,5 prosent. – Dette slår effektivt hull på myten om at elbilen kun duger til korte turer, fastslår Bu. I det høyeste sjiktet er bilen forsikret for å tilbakelegge 82 kilometer hver eneste dag i løpet av året. Undersøkelsen viser at det er relativt få som kjører under 8.000 – og over 30.000 – kilometer. Bakgrunn: Slik fordelte svarene seg Under 8.000 km         238 (6.78 %) 8-12.000 km                803 (22.89 %) 12-16.000 km          868 (24.74 %) 16-20.000 km             671 (19.13 %) 20.000-30.000 km    643 (18.33 %) over 30.000 km          239 (6.81 %) vet ikke                         46 (1.31 %) I dag er det rundt 85.000 elbiler i Norge. Dette tilsvarer rundt tre prosent av alle 2,6 millioner personbiler. Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse blant norske elbileiere utført av Norsk elbilforening. I årets undersøkelse har 3.422 elbileiere fra hele landet svart på spørsmål om hvorfor de valgte elbil, hva de bruker den til og hva de syns om sin elbil.