Elbilister kjører også langt

Slår nok en gang hull på myten om at elbil ikke fungerer til annet enn nærkjøring.

Svarene i vår undersøkelse, Elbilisten 2016, forteller nemlig noe ganske annet, og det understøtter svarene i en annen del av undersøkelsen – som viser at elbil i høy grad erstatter fossile kjøretøy. – Den største enkeltgruppen har forsikret kjørelengde på mellom 12.000 og 16.000 kilometer. Dette tilsvarer maksimalt 44 kilometer hver dag. Så mange som 1 av 4 er i denne gruppen, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Andelene som har forsikret kjørelengde på enten 16.000-20.000 km eller 20.000-30.000 km er ganske like, og utgjør til sammen 37,5 prosent. – Dette slår effektivt hull på myten om at elbilen kun duger til korte turer, fastslår Bu. I det høyeste sjiktet er bilen forsikret for å tilbakelegge 82 kilometer hver eneste dag i løpet av året. Undersøkelsen viser at det er relativt få som kjører under 8.000 – og over 30.000 – kilometer. Bakgrunn: Slik fordelte svarene seg Under 8.000 km         238 (6.78 %) 8-12.000 km                803 (22.89 %) 12-16.000 km          868 (24.74 %) 16-20.000 km             671 (19.13 %) 20.000-30.000 km    643 (18.33 %) over 30.000 km          239 (6.81 %) vet ikke                         46 (1.31 %) I dag er det rundt 85.000 elbiler i Norge. Dette tilsvarer rundt tre prosent av alle 2,6 millioner personbiler. Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse blant norske elbileiere utført av Norsk elbilforening. I årets undersøkelse har 3.422 elbileiere fra hele landet svart på spørsmål om hvorfor de valgte elbil, hva de bruker den til og hva de syns om sin elbil.