Hopp til innhold

Elbil økonomisk forsvarlig?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Beveggrunnene for å velge elbil kan være så mangt. Mange er opptatt av miljø, noen synes bare det er kult, og kanskje enda flere faller for de praktiske fordelene som bruk av kollektivfelt og enkel parkering. Men uavhengig av andre grunner, de aller fleste av oss er nysgjerrige på konsekvensene for lommeboka.

Det er lurt å følge fjellvettregel nummer 5: Lytt til erfarne fjellfolk. Kanskje ikke så mye fjell på denne veien, men litt berg-og-dalbane kan elbileierskap fortsatt være. Derfor er det lurt å lytte til erfarne elbilister. Elbilforeningen består av dem, og vi skal formidle vår kunnskap.

Innkjøp

Generelt sett er elbiler fortsatt dyrere enn sammenlignbare kjøretøy: Akkurat nå – og i de nærmeste åra, vil batterikostnaden ved siden av fortsatt lave volum, være den viktigste årsaken til at elbiler er dyrere. Løsningen på denne problemstillingen er enkel. Myndigheter over hele verden vil i en periode subsidiere elbilen. I Norge er det fritak både for engangs- og merverdiavgift. Uten slike incititamenter kommer ikke elbilen over volumkneika. For de fleste av oss vil disse subsidiene eller avgiftsfritakene være tilstrekkelige til at innkjøpsprisen blir akseptabel vurdert i sammenheng med reduserte driftskostnader.

Stortinget elbilRestverdi og bruktmarked

Elbiler er foreløpig nisjéteknologi og det vil hefte usikkerhet ved rest/bruktverdier. Verdien vil aldri være noe annet enn det andre er villige til å betale deg. Så selv om du har en elbil med rustfritt karosseri (plast) og nærmest uslitelig elmotor, er du avhengig av elbilen din i et 3-10 års perspektiv framstår attraktiv for andre. Vi har grunn til å tro at elbiler fortsatt vil ha konkurransedyktige bruktverdier, men kan selvfølgelig intet love. Historien så langt har vist at elbilene har en fabelaktig evne til å være verdifulle over lang tid. Av ovennevnte grunner, men også fordi tilgangen har vært begrenset. Med økt tilbud på nye elbiler, kanskje ny og forbedret teknologi, kan bruktverdien mer normaliseres.

Drivstoff

Det kan være lett å forregne seg litt på de lave driftskostnadene til elbiler. Avhengig av størrelse og bilens energieffektivitet, kan en elbil kjøre 10 km på 1,5-2,0 kWh. Det tilsvarer med dagens strømpriser 15-20 øre pr km. Rundt en femtedel av hva en gjennomsnittlig bil normalt koster i bensin/diesel ved bykjøring. Spådommer om strøm- og oljeprisene tilsier ikke at denne fordelen for elbiler skal bli mindre. I dette regnestykket bør også batterislitasje inkluderes. Det kan vi gjøre ved å trekke det ut fra innkjøpsprisen, så blir den langt hyggeligere for elbilens del. Nedskriver vi batteriene pr kjørte kilometer, basert på dagens batteripriser og realistiske antagelser om levetid, kan dette legges til som drivstoffkostnad. Så er det bare å gjøre det samme igjen når batteriene skiftes. Antagelser om slitasjekostnad for batterier varierer med teknologi og leverandør. De rimeligste blybatteripakkene har kortest levetid. Det gir estimater om en kilometerkostnad på 90-120 øre. Den relativt høye kilometerkostnaden motvirkes av en lavere investering og mindre finansiell risiko. De dyrere og avanserte batteriteknologiene har langt mer optimistiske prognoser for levetid. Da kan kilometerkostnaden være i intervallet 60-80 øre. Som elbilister, med de prisene og den virkeligheten vi lever i idag, får vi da en total «drivstoffkostnad» som vil være på samme nivå, eller noe i overkant av hva som er for en bensin/dieselbil.

LadestolpeAndre kostnader

En godt sammensatt elbil skal ha lavere service- og vedlikeholdskostnader enn en sammenlignbar bensin/dieselbil. Først og fremst fordi motoren trenger mindre stell. Det er også erfaringen til de fleste elbilister. Her kan det være et par tusenlapper å spare årlig. Forsikring har vist seg å falle litt gunstigere ut for elbil. Skadestatistikken så langt er hyggelig. I 2010 er årsavgiften 2.395 kr lavere. Elbiler er fritatt for bompenger og parkeringsavgift på kommunale p-plasser. På ladestasjoner får vi gratis strøm. I løpet av et år kan disse kostnadene utgjøre en anselig sum for en ordinær bil. Eksempelvis vil daglig kjøring inn fra vestsiden av Oslo og ingen gratis parkering hos arbeidsgiver, gi deg en kostnad på alt fra 15-30.000 kr i året. Det kan tilsvare 100-250 øre pr kjørte kilometer. Dette unngår du med elbil.

Uvurderlige fordeler

Elbilistene har også fordeler som ikke er direkte kostnader, men representerer spart tid. Det beste eksemplet er muligheten til å bruke kollektivfeltet for å rase forbi køen. Eller spart tid på å finne p-plass og betaling av avgift – vi har reserverte p-plasser med lading. Disse tiltakene er innført for å kompensere for den kortere kjørelengden.

Summa summarum

okonomikrsmilVi er et elbilistsamfunn med mange positive, personlige økonomiske historier – men også innimellom noen smertelige erfaringer. Ny og nisjépreget teknologi har risiko. Derfor er vi forsiktige med å tegne for rosenrøde skyer rundt elbilen og lommeboka. Det kortsiktige målet er at elbilene er konkurransedyktige i summen av innkjøps- og driftsskostnader. Kan vi forvente mer enn det ved innføring av ny teknologi som vi så sårt trenger? Må den også være en kjempesparegris for at du skal velge elbil? Er den totalt sett konkurransedyktig kostnadsmessig, og i tillegg er det praktiske fordeler som kompenserer for ulempen med kortere kjørelengde, da har du grunnene til at vi er en del som allerede har valgt elbil. Sammen med at vi har bedre samvittighet og føler oss litt kule, da. Restverdiproblematikk og økonomisk risiko skal ikke feies under teppet. For etter beste evne å motvirke dette, bør du være oppmerksom på garanti- og reklamasjonskostnader og den finansielle troverdigheten til den du kjøper elbil fra. Er dette OK, er det vanskelig å se at det finnes vesentlige økonomiske årsaker som skal stoppe deg fra å kjøre forurensningsfritt. Ta deg også tid til å lese kjøpsveiledningen til NAF, Forbrukerrådet og Norstart.