Hopp til innhold

Elbilprodusenten Pure Mobility begjærer oppbud

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Pure MobilityEierne og administrasjonen i selskapet Pure Mobility (tidligere Elbil Norge) ønsker å gi følgende informasjon til elbilmiljøet om situasjonen som har oppstått.

 

 

 

«Pure Mobility har en 19 år lang og stolt historie som produsent og distributør av elektriske kjøretøy. Etter at elbilen Kewet ble bragt til Norge for drøye 10 år siden, har det vært utviklet to nye modeller. Virksomheten er utelukkende vært bygd på midler fra private, norske investorer. Produksjonen har vært på Økern i Oslo. Pr 30.september 2011 hadde Buddy en markedsandel i Norge på 26% og nesten 50% i elbilhovedstaden Oslo.

I august i år (se nedenfor) informerte Pure Mobility om arbeidet med å involvere en industriell partner og konsekvensene av at dette trakk ut i tid. I det siste året har de største eierne tilført driftskapital slik at det skulle være mulig å lykkes med en fornyet satsing på Buddy. Imidlertid har ikke selskapet i rimelig tid kommet i mål med prosessen.

Idag har styret i samråd med aksjeeierne sett seg nødt til å begjære oppbud for selskapet.

Selskapet oppfatter at Buddys gjennomslag i markedet viser konseptets funksjonalitet og nytte. Vi har tro på at mange vil se verdien i et velutviklet konsept som bidrar til at urban mobilitet kan være forurensningsfri, areal- og energieffektiv. Noe som også kan sikre dagens Buddyeiere en nødvendig oppfølging for fortsatt å ha stor glede av elbilen.

Administrasjon og eiere vil takke alle de over 1.100 Buddyeierne for hva de har bidratt med av entuasiasme og ambassadørvirksomhet for vårt lille elektrisk bykjøretøy.»

 

Redegjørelsen i august 2011:

Nye veier for Buddy

Den norske elkjøretøyprodusenten Pure Mobility søker industriell partner som kan videreutvikle teknologien og ta selskapets Buddy-modell ut i et internasjonalt marked. Selskapet er i dialog med flere utenlandske aktører, hvor det diskuteres både strategisk deleierskap og produksjon i lavkostland.

Buddy bygger opprinnelig på en dansk ide fra 1988, og har vært produsert i Norge i snart 15 år. Opp gjennom årene er det produsert 2300 enheter, og rundt 1500 av dem ruller i dag på norske veier.

Buddy skiller seg fra elbiler ved sin grunnleggende enkelhet. Den klassifiseres som en EUV (electric urban vehicle), det vil si et kjøretøy beregnet for kortere kjørelengder i urbane strøk.

– Vår ambisjon er å være en ledende produsent av EUV, og vi har som mål å tilby et kjøretøy som tilfredsstiller våre 100-100-krav: rekkevidde på 100 kilometer, topphastighet på 100 km/h og en konkurransedyktig pris i markedet, sier Terje Nakstad, administrerende direktør i Pure Mobility.

– Vi har også som mål å ha en betydelig markedsandel i det europeiske markedet for elkjøretøyer i denne klassen, fortsetter Nakstad. – Flere av de største bilprodusentene i Europa og Japan introduserer nå elbilmodeller uten å fokusere spesielt på bytrafikk. Konkurransen skjerpes vesentlig, og vi må derfor se på kostnadsstrukturen vår. Konkurransesituasjonen, markedsmålet og ambisjonene våre, gjør derfor at vi må se på andre produksjonssteder enn Norge.

Pure Mobility har som følge av manglende lønnsomhet basert på produksjon i Norge, valgt å redusere produksjonskapasiteten og sendte derfor 8. juli 2011 permisjonsvarsel til 14 av selskapets ansatte.

– Vi ønsker nå å restrukturere selskapet sammen med en industriell partner på eiersiden. Dette vil etter hvert medføre flytting av produskjonen til et land med lave produksjonskostnader, høy kvalitet på komponenter til en lavere pris og med stort potensial i hjemmemarkedet. Vi er i dialog med flere interessenter som har betydelig erfaring med produksjon av elektriske kjøretøyer, sier Nakstad.

En eventuell ny utenlandsk deleier og utflytting av produksjonen vil ikke få konsekvenser for dem som allerede eier en Buddy. Nakstad opplyser at man vil ta hånd om service og reparasjoner som tidligere. Pure Mobility vil dessuten sørge for at reservedeler og spesialistkompetanse vil være tilgjengelig framover. Selskapet vil i en tid framover kunne dekke etterspørselen fra lager i Norge.

Til tross for at selskapet har vært gjennom en krevende periode, har det også skjedd en rekke positive ting. Selskapet har tilrettelagt for distribusjon i Europa, og har et kjøretøy som er typegodkjent i EU. Selskapet har i denne perioden også bygget opp en betydelig kompetanse innenfor produksjon og utvikling av elektriske kjøretøyer.

Nakstad berømmer de ansatte i Pure Mobility for sin stå-på-vilje og store tro på Buddy-konseptet. Håpet er at så mange som mulig av dagens ansatte kan tilbys jobb innenfor de fagområdene som nye eiere velger å videreutvikle i Norge.

– Buddy har banet vei for elektriske kjøretøy på norske veier, noe det er grunn til å være stolt av. Vi har som ambisjon at Buddy og dens etterfølgere fortsatt skal ha en ledende posisjon i det norske markedet, noe som kan gi flere årsverk enn i dag innenfor norsk elkjøretøyvirksomhet, sier Terje Nakstad.