Hopp til innhold

Elbilselskapet Think i trøbbel

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

FinansavisenI dagens utgave av Finansavisen er det negative nyheter om elbilprodusenten Think.

I artikkelen hevdes det at Think er i en ny økonomisk krise, produksjonen er stoppa og oppsigelser gjennomført. Dessverre er det grunn til å tro at dette er korrekt – om ikke helt utfyllende. I de siste månedene har deler av elbilmiljøet vært kjent med kampen Think nå fører for å overleve. Folk har venta forholdsvis tålmodig på levering av biler. En del har nok synes informasjonsstrømmen har vært mangelfull og delvis upålitelig. Men de aller fleste har vært solidariske og gitt Think arbeidsro. At dette til slutt kom ut i media, er likevel ingen bombe.

Elbil.no har løpende gitt Think anledning til å fomidle informasjon om ståa. Her er eksempler på artikler fra i år: (lenker fjernet)

Finansavisens ThinkoppslagVi har vært i tett kontakt med den nye ledelsen i Think slik at de vet at Elbilforeningen er en pålitelig støttespiller så lenge vi mottar troverdig informasjon. Dessuten er vi i stand til å holde den for oss sjøl hvis det er mest konstruktivt.

Vår vesentligste bekymring har vært om Think ville foreta seg noe som skaper problemer for kjøperne av elbilene deres. Elbilforeningen er en forbrukerorganisasjon, og det er viktig at nye elbilister kjøper et produkt hvor de er sikret god oppfølging fra leverandøren.

Siden leveransene i det store og hele har vært på hold de siste par månedene, har vi venta på en løsning som gir selskapet og kundene en finansiell trygghet innenfor en rimelig tidshorisont. Dette håper vi fortsatt Think skal få til – og at de får tilstrekkelig arbeidsro til å løse problemene. For det er ingen tvil, selv med de nye leverandørenes suksess, elbilmarkedet skal være fargerikt og trenger pionérer som Think med nye tanker og alternative løsninger.