Elbilveien Bergen – Oslo

LadeTil høsten bør det bli hurtigladere nok til at de elbileventyrlystne enklere kan krysse Hardangervidda.

Hordaland fylkeskommune arbeider iherdig for at fylket skal være dekka med hurtigladere slik at elbilistene på kryss og tvers kan kjøre utslippsfritt, med en avstand på 5-10 mil mellom hver hurtigladestasjon. Noe vi har skrevet om gjentatte ganger.

Riktig flinke har de vært, utbyggingen har nesten fulgt skjema. Imidlertid fikk ikke Hordaland full uttelling ved forrige støtterunde hos Transnova. Da ble det bare gitt penger til hurtigladere i Norheimsund og Rosendal. Men ildsjelene i Hordaland har ikke latt seg stoppe av det. Nå har finansiering av ytterligere to nye hurtigladestasjoner kommet på plass – helt uten Transnovas hjelp. Begge skal ha uttak for både CHAdeMO (f.eks. LEAF og trillingene) og Combo (f.eks. BMW og VW).

Etne

Sør i fylket, langs E134, skal det i høst komme en hurtiglader i Etne. Den skal forbinde Haugesund med Odda og videre innover til bunn av Hardangerfjorden hvor det også venter en ny hurtiglader. Spleiselaget bak hurtigladeren i Etne består av kommunen, fylkeskommunen, Statkraft og operatør Etne Elektrisitetslag.

Eidfjord
Rett før klatringa starter i Måbødalen, kommer du til Eidfjord. Til høsten skal det komme opp en ny hurtiglader der. Dette spleiselaget består av kommunen, fylkeskommunen, Statkraft og operatør Hardanger Energi. Verdt å merke seg er at du også kan se Norges nest største vannkraftsverk: Sima kraftverk. Vøringsfossen med imponerende 182 meter fall møter du etter å ha svingt deg svimmel oppover Måbødalen.

Mer er på trappene
Fylkeskommunen melder at det er tre hurtigladestasjoner som står igjen å finansiere og detaljplanlegge før den første utbyggingsplanen er realisert. Det er Odda, Straume (vest for Bergen) og Romarheim (nord i fylket, langs E39). Håpet er at disse kommer i 2014.

NB! Det er også et usikkerhetsmoment om hurtigladerne i Etne og Eidfjord blir klare i år. Siden det er ønskelig også med Combo-lading, kan dette føre til forsinkelse. Det gjenstår standardiseringsarbeid som kan gi en kjedelig forsinkelse. Men vi krysser fingrene for at alle planlagte Combo-ladere kommer på plass i år.

Hardangervidda
Lokasjonen i Eidfjord åpner nye muligheter. Samtidig med at Ishavsveien til høsten skal åpne hurtiglader i Hønefoss, kan det bli mulig å kjøre elbil mellom Bergen og Oslo. Fortsatt litt med hjertet i halsen, men ikke urealistisk å få til. I en pressemelding hevder Eidfjord kommune: Slik vert riksveg 7 den fyrste fjellovergangen mellom Aust- og Vestlandet som vert tilrettelagt for elbilar. På turen Oslo – Bergen vil ein elbil måtte hurtiglade til saman om lag 2 timar i tillegg til køyretida på 8 timar. Andre vegen trengs 45 minutt ekstra i Eidfjord, for å fullade bilen før stigninga og strekninga over vidda.

Nå skal det sies at Hordaland fylkeskommune presiserer at hurtigladestasjonene vil komme til stor nytte lokalt. Det er fullt av broer, tuneller, bomringer og ferger i fylket, og dette er gratis for elbilene. Derfor regner de med at elbil kan bli populært f.eks. i indre Hardanger. Men tilbake til drømmen om turen over vidda. Koordinator for hurtigladesatsingen i Hordaland, seniorrådgiver Per Hjalmar Svae, har skaffet seg førstehåndskunnskap om denne muligheten. Noe han gjerne deler med andre elbilister. I sommer tok han en tur med en Nissan LEAF (forrige modell):

Kart

  • Med 60 km/t frå Eidfjord til Øvre Eidfjord og 30 km/t i den bratte stiginga opp Måbødalen med 750 høgdemeter på vel ein mil, brukte elbilen 6 kWh (3 streker på LEAFens batterimålar) frå Eidfjord til Maurset. (Med 60 km/t opp Måbødalen tipper eg at bilen ville ha brukt 10 kWh).
  • På strekninga Maurset – Geilo (neste hurtigladar) brukte bilen 14 kWh med en fart på 70 km/t opp til toppen (Dyranut som er på ) og deretter vanleg fart (fartsgrensa).
  • Med forsiktig køyring nyttar ein LEAF altså 20 kWh frå Eidfjord til Geilo, og har att 4 kWh (2 streker på batterimålaren) på sumarstid. Med hurtiglading til 100 % i Eidfjord, skal det altså late seg gjere å køyre over vidda utan normallading undervegs. Sumarstid er det også «nødhavnar» på vegen der ein kan få straum til normallading om det vert naudsynt, t.d. Haugastøl og Ustaoset.
  • Andre vegen fullada eg ved hurtigladaren på Geilo og køyrte strekninga Geilo – Voss i eit strekk. Eg passa på å ikkje bruke over 20 kW effekt frå Geilo til Eidfjord (farten går ned til 50 km/t i dei bratte bakkane opp frå Geilo til Ustaoset) og ikkje bruke over 10 kW effekt frå Eidfjord til Voss (farten går ned til 30 km/t opp 250 høgdemeter langs gamlevegen ved Spildefossen). Eg hadde att 6 kWh når eg kom til Voss, og kunne altså ha køyrt i vanleg fart frå Eidfjord til Voss. Hurtigladaren i Eidfjord gjer at ein ikkje treng å tenke straumsparing i det heile på vegen vestover.
  • Nissan LEAFVinterstid reknar ein 70 km som rekkevidda til LEAF og trillingane med fullt varmeapparat på. Strekninga Maurset (om lag 750 moh.) – Dyranut (1200 moh) – Geilo (om lag 800 moh) er på 68 km. Slik at med forsiktig køyring opp til Dyranut bør dette la seg gjere også vinterstid. Ein må då hurtiglade til 100 % i Eidfjord. Så må ein ha om lag 4 timar normallading ved Garen Camping på Maurset (for å erstatte 6 kWh nytta opp Måbødalen + 2 kWh varmeapparat på strekninga). Andre vegen er det ikkje trong for normallading. Når ein er komen til Maurset bremsar ein på motoren og regenererer nok energi ned Måbødalen (2-3 kWh erfarte eg i sumar) til å køyre til hurtigladaren i Eidfjord. I vinterferien og påsken 2014 tek eg sikte på å teste dette i praksis på veg til Golsfjellet med elbilen til familien.

Joda, det kan være helt mulig og det kan være litt utfordrende. Men når gamle-elbilister har klart det med gamle-elbiler på gamle-lademåten, så bør ikke dette skremme noen. Dessuten, det er mange fine fiskevann på Hardangervidda 😉

Trenger du hjelp til å sjekke ut muligheten, anbefaler vi denne ruteplanleggeren. Etter et par års erfaring blant mange elbilister, må vi si at den virker å være av de mer pålitelige. Foruten å bruke ladestasjoner.no eller appen LadeNå!, kan hurtigladekartet gi deg en oversikt over lademulighetene på veien og om pumpene er operative.

God tur når hurtigladerne kommer på plass! 
Vi venter spent på at rapportene etter hvert vil komme.