Hopp til innhold

Endelig samkjøring for elbil på Mosseveien

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er en gladnyhet for alle våre medlemmer som ønsker å samkjøre med elbil i kollektivfeltet langs E18 Mosseveien, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen har lenge kjempet for å få Statens vegvesen til å omgjøre sitt vedtak. Siden 21. februar har vedtaket forhindret elbilister i å bruke kollektivfeltet langs Mosseveien. Statens vegvesen regner med å ha omskiltingen langs veistrekningen klar 1. juni. I første omgang er det snakk om en prøveordning. Samkjøring gjelder i rushtiden (07.00-09.00 og 14.00-18.00, både inn- og utgående). Utenom rushtid er det fri tilgang også for elbilister uten passasjer. Siktemålet er å utnytte veikapasiteten bedre. – Dette er helt i tråd med Elbilforeningens syn, og det har vært veldig gode erfaringer med samkjøring langs E18 fra Sandvika til Oslo, sier Bu. – Endelig er vi blitt hørt. Det har vært en lang prosess, men den er endelig kronet med seier. Når vi nå ser en nedgang i elbilsalget, er det viktig at lokale elbilfordeler opprettholdes, understreker Bu, som også setter stor pris på den politiske støtten Elbilforeningen har fått fra Oslo Høyre i saken.

Høyre: – Må lønne seg å handle miljøvennlig

– Jeg er veldig glad for at vi har fått gjennomslag for at elbilene igjen kan kjøre i kollektivfeltet. Skal vi lykkes med å få en miljøvennlig bilpark, er det viktig at det fortsatt er attraktivt å kjøre elbil. Det må lønne seg å handle miljøvennlig, sier Eirik Lae Solberg, som er Oslo Høyres gruppeleder og leder i samferdsel- og miljøkomiteen i bystyret. – Vi har derfor ved flere anledninger tatt denne saken opp med Statens Vegvesen, legger Lae Solberg til. Det sentrale er at Statens vegvesen er enig med Elbilforeningen om at elbilene skal ha tilgang så lenge det ikke hindrer framkommelighet for bussene. – Dette tiltaket vil komme alle trafikanter på strekningen til gode, sier Bu.

Støtter nullutslippskjøretøy

Fra Statens vegvesens side framheves det at nullutslippsbiler må støttes, samtidig som kollektivtrafikken, som nevnt, gis prioritet. – Vi er opptatt av å støtte opp under en utvikling med større bruk av utslippsfrie kjøretøy, sier regionvegsjef Per Morten Lund i en pressemelding. Han sier bussframkommeligheten har vært god etter at elbilene ble tatt ut av kollektivfeltet på E18 Mosseveien i vinter. Derfor understreker han at ordinær tilgang for elbiler er uaktuell så lenge rehabiliteringen av Brynstunnelen pågår.