Hopp til innhold

Er elbilen miljøvennlig?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer med jevne mellomrom påstander om at elbilen er mer eller mindre miljøvennlig. Det korrekte er at elbilen er mindre miljøbelastende enn fossile biler.

I dag er elbilen det beste alternativet til fossile biler for de som ikke kan gå, sykle eller kjøre kollektivt. Elbiler har ingen utslipp av helseskadelige avgasser og støyer mindre enn fossile biler. Dessuten kjører norske elbiler på opprinnelsesgarantert fornybar energi som sol-, vind- eller vannkraft.

Men elbiler bidrar – som fossile biler – til andre problemer som dekkstøy, veislitasje og arealbruk til veier og parkering. Og de belaster klima og miljø i produksjon, frakt og gjenvinning. De bidrar også til klimaproblemet om elektrisiteten kommer fra fossile kilder som kull, olje eller gass. Gange, sykkel og kollektivtrafikk er best på alle disse punktene.

Alle kan dessverre ikke gå, sykle eller ta kollektivt. For privatbilisme er elbilen det beste alternativet som er tilgjengelig i dag. Det finnes i dag rundt 2,2 millioner fossile biler på norske veier. Elbilen er mindre miljøbelastende og mer energieffektiv enn disse. Å få privatbilene over på elektrisk drift er både god miljøpolitikk og god økonomisk politikk.

Samtidig trenger vi en kraftig satsing på kollektivtrafikk og sykkelstier slik at flere velger de mest miljøvennlige alternativene. De resterende privatbilistene må over på utslippsfrie alternativer som elsykkel, elscooter eller elbil.

Under har vi sammenliknet elbiler og fossile biler på de tre miljøområdene lokal luftforurensing, støy og klima. Vi mener at elbilen er et kinderegg som kan bidra til å redusere alle disse tre miljøproblemene. Sammen med, ikke i stedet for, en kraftig satsing på sykkel og kollektivtransport.

Lokal forurensing

Elbiler har ingen lokale utslipp av helseskadelige stoffer som NOx og partikler. I dag er det flere storbyer i Norge som har problemer med for høye utslipp på kalde vinterdager. Bystyret i Oslo har nylig vedtatt at dieselbiler kan forbys på de verste dagene. Internasjonalt er lokal luftforurensing fra veitrafikk et alvorlig helseproblem i store byer, særlig i utviklingsland som Kina og India. Norge kan bidra med å få i gang et marked slik at elbiler blir et reelt alternativ i flere land enn Norge.

Klima

Det haster med å få ned klimagassutslippene. Jo lengre vi venter, jo dyrere blir det. Elbiler kan allerede i dag bidra til å få ned utslippene av klimagasser fra transportsektoren. Forutsetningen er at elbilene kjører på elektrisitet fra fornybare kilder som vind-, sol- eller vannkraft. Elbilforeningen har sørget for at alle elbiler som selges i Norge leveres med opprinnelsesgaranti for strømforbruket. Da kjører man garantert på 100 % fornybar energi. Siden en elektrisk motor er svært energieffektiv, vil selv elbiler på strøm fra fossile kraftverk ha lavere CO2-utslipp enn mange fossile biler. Utslippene vil også gå ned i takt med at fossil kraft blir erstattet med fornybare kraft.

Trafikkstøy

Ifølge en nylig undersøkelse av Folkehelseinstituttet er nesten 1,5 millioner nordmenn utsatt for trafikkstøy. Elbiler kan bidra til å redusere støy, særlig i byområder. Elbiler støyer lite i lav fart, og siden de generelt er mindre enn fossile biler, er også dekkstøyen mindre i høy fart på motorveien.