Hopp til innhold

ESA: – Helt greit med statsstøtte til hurtiglading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er svært gledelig at ESA har konkludert med at statsstøttet utbygging av infrastruktur for hurtiglading er helt i orden. Nå har vi ingen tid å miste.

Det fastslår generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Enovas overtagelse av ansvarsområdet fra Transnova 1. januar i år, samt den påfølgende ESA-notifiseringen, som ble klar i går, har forsinket videre utbygging i snart ett år. 

– Nå forventer vi at Enova utlyser investeringsstøtte til hurtiglading så raskt som mulig. Det er svært viktig med tanke på det grønne skiftet, fra fossilt til elektrisk, i transportsektoren. Det er mange rundt i Norge som sitter på gjerdet og vurderer elbil, men som ikke tar steget fordi ladetilbudet ikke er godt nok, konstaterer Bu.

– Som forbrukerorganisasjon for elbilister i Norge er vi bekymret over situasjonen, ettersom antall elbiler ved nyttår vil overstige 70.000. Det haster å få fart på utrullingen av hurtigladestasjoner. 

– Lite sannsynlig 

EFTAs overvåkningsorgan ESA viser klart at det er på linje med Elbilforeningen i denne saken. 

– Bedre infrastruktur er avgjørende for å øke bruken av alternative drivstoff i transportnæringen. Utfordringen er at det som regel er lite lønnsomt å bygge slike stasjoner utenfor byområdene – selv for elbiler som er blitt svært populære, sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Han støtter Elbilforeningens syn gjennom å påpeke at «det er lite sannsynlig at det vil bli bygget nok ladestasjoner, til at elbiler kan brukes landet rundt, uten statlige støtteordninger».

Elbilforeningen ønsker visshet om hvor stor andel av det årlige budsjettet på 300 millioner kroner som er satt av til infrastruktur for ladbare kjøretøy. ESA-notifiseringen gjelder nemlig også landstrømanlegg for skip, fyllesteder for hydrogen- og biodrivstoff og gassforsyning til skip.

Ekstrabevilgning må regnes inn 

Strategien Enova la fram i juni var for lite ambisiøs, med 100 hurtigladestasjoner som skal bygges ut innen 2016, sier Bu, og viser til at Transnovas forrige strategi inneholdt nesten fire ganger så mange stasjoner.

Dessuten: I budsjettforliket mellom Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre i fjor høst ble det gitt 73 millioner ekstrakroner til ladeinfrastruktur i 2015

– Disse ekstramidlene fikk Transnova aldri utlyst som følge av innfusjoneringen i Enova. Vi mener disse midlene må komme i tillegg til det som framkommer i Enova-strategien, sier Bu.

PS. Enova vil benytte data fra den nasjonale ladestasjonsdatabasen NOBIL i den videre prosessen. Databasen driftes av Elbilforeningen, på anbud fra Enova/Statens vegvesen.