Hopp til innhold

Estland rundt med elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Estland hurtigladenettverkEstland har etablert et nasjonalt hurtigladenett for elbil. Nå mangler bare elbilene. Kanskje et ferieparadis for norske elbilister?

Satsingen Estonian Electromobility (ELMO) startet i 2011 og nå står 152 hurtigladere klar for elbilene som forhåpentligvis kommer etterhvert. Foreløpig er det solgt få elbiler i Estland. For å øke etterspørselen har ELMO også et støtteprogram som gir rabatt på innkjøp. Programmet gir kjøpstøtte med inntil 50 prosent av markedsprisen eller maksimalt 18.000 Euro. I tillegg gis det 1.000 Euro i støtte til hjemmelader.

Hurtigladekart EstlandProgrammet varer fra 2011-2014 og per dags dato er det gitt støtte til 90 elbiler. Totalbudsjettet for støtteprogrammet er i overkant av 9 millioner Euro som skal være nok til minst 500 elbiler. I tillegg gis det støtte til ladbare hybrider med mellom 7-30 prosent avhengig av batterikapasitet.

Pris for hurtiglading

Estlands hurtigladenett dekker hele landet og avstanden mellom hver hurtiglader er mellom 40-60 kilometer. Hurtigladerne eies av KredEx og private operatører drifter stasjonene. Alle hurtigladerne er fra ABB og de støtter elbiler med CHAdeMO-kontakten for hurtiglading og semi-hurtiglading med den nye elbilkontakten (Mode 3, type 2).

Pris hurtigladingIdentifisering og betaling skjer gjennom RFID-kort, SMS eller en egen mobilapp. Man kan velge mellom tre ulike prismodeller. Flex har ingen månedsavgift og man betaler 5 Euro per lading. Combi koster 10 Euro i måneden og man betaler 2,5 Euro per lading. Volume koster 30 Euro per måned og lading er gratis opptil 150 kWh.

De tre siste månedene har hurtigladenettverket hatt mer enn 6.500 enkeltladinger fra over 120 brukere. Det betyr i såfall at hver bruker har foretatt rundt 18 hurtigladinger i måneden. I gjennomsnitt har hver lading vart i 21 minutter.

Demonstrasjon og elbildeling

ELMO har også et opplegg for demonstrasjon av elbil. Blant annet har de kjøpt inn 507 Mitsubishi i-MiEV som kjører rundt i Estland. Det er også satt i gang et prøveprosjekt med elbildeling for å gi folk mulighet til å teste en elbil uten å måtte kjøpe den. Foreløpig inngår 8 Mitsubishi i-MiEV og 16 Nissan LEAF i denne ordningen.

Elbilsatsingen til Estland er finansiert gjennom kjøp av CO2-kvoter av Mitsubishi Corporation. Vi skrev om planene for prosjektet da det startet opp i 2011. All honnør til Estland som har klart å gjennomføre planene og være først ute med nasjonalt hurtigladenett!

Under er en presentasjon med flere detaljer om ELMO fra lederen Jarmo Tuisk.

Estonian Electromobility program overview February 2013 from Jarmo Tuisk