Hopp til innhold

– Et dårlig elbilbudsjett

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er helt håpløst at Regjeringen foreslår å snu den gode utviklingen mot nullutslipp fra biltrafikken i statsbudsjettet for 2017. Det blir billigere med forurensende biler og mindre gunstig å velge nullutslipp, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I statsbudsjettet for 2017 foreslår Regjeringen endringer i bilavgiftene som totalt sett gjør det mindre gunstig å velge nullutslippsbiler. De fjerner effektkomponenten, men skrur ikke nok til på CO2-utslipp. – Regjeringen tar ikke de grepene som er nødvendig for å nå målet om at alle nye biler fra 2025 skal være nullutslipp, sier Christina Bu. Momsfritaket for nullutslippsbiler blir forlenget til 2020. Andre fordeler som fritak fra bomavgift, gratis parkering, gratis ferje og tilgang til kollektivfelt skal avgjøres lokalt allerede fra neste år. Samtidig etableres en nasjonal regel om at nullutslippsbiler skal ha maks halv sats av andre biler. – På lang sikt er det svært bra signal at nullutslippsbiler alltid skal ha maks halv pris. Men at endringen innføres allerede fra neste år når elbilmarkedet er i en kritisk fase er veldig uheldig, mener Christina Bu. Markedet for elbiler er fortsatt i en startfase og bare drøyt tre prosent av personbilene i Norge er elbiler. – Gratis bompassering gir et svært viktig signal om at det skal lønne seg å velge utslippsfritt for de som de neste årene skal bytte bil, sier Christina Bu. Elbilforeningens spørreundersøkelse Elbilisten 2016 viser at 66 prosent av rundt 3.500 elbileiere oppgir gratis bompassering som en av grunnene til at de valgte å bytte til elbil. Hele 48 prosent ville ikke kjøpt elbil i dag uten gratis bompassering i tillegg til 13 prosent som er usikre. Ladbare hybrider får enda større miljørabatt med fjerning av effektkomponenten i engangsavgiften. – Vi mener det er uklokt av Regjeringen å øke rabatten for ladbare hybrider. Elbilforeningen og Zero mener engangsavgiften må skille mellom gode og dårlige ladbare hybrider. Miljørabatt må forbeholdes de som faktisk bidrar til reduserte utslipp. Til og med Bilimportørenes Landsforening har foreslått en justering, sier Christina Bu.