Hopp til innhold

EU krever massiv utbygging av ladestasjoner

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Et nytt direktiv fra EU vil kreve at Norge får rundt 25.000 ladepunkter for elbil som følger nye ladestandarder innen 2020.

Det vil kreve årlig utbygging og oppgradering av rundt 5.000 ladepunkt med den nye elbilkontakten (Type 2) og Combo hurtiglading. I dag har vi bare rundt 1.000 ladepunkt som følger EU-standard.

EUs Clean power-direktiv (2014/94) ble vedtatt 29. september i fjor. Direktivet gjelder for Norge gjennom EØS-avtalen og er til vurdering i Samferdselsdepartementet. Direktivet er en del av EUs vekststrategi for 2020.

EU-direktivet krever i kortform at det skal bygges ut en infrastruktur av lade- og fyllestasjoner for alternative drivstoff. Allerede i november 2016 skal medlemslandene ha laget klare definerte planer for hvordan det enkelte land skal bygge ut infrastrukturen i tråd med føringene i direktivet. EUs alternative drivstoffstrategi omhandler elektrisitet, hydrogen, flytende biodrivstoff, naturgass og biogass.

25.000 ladepunkt i Norge

Direktivet forklarer at antall ladepunkt burde bestemmes ut i fra hvor mange elbiler det enkelte land kommer til å ha i 2020. En god indikasjon vil være å anslå minst et ladepunkt per tiende elbil.

Elbilforeningen anslår forsiktig at det kan være 250.000 elbiler på norske veier i 2020. Dette vil tilsvare et behov for 25.000 ladepunkt om man følger EUs krav om et ladepunkt per tiende elbil. Et stort løft om en ser det opp mot de 6.000 ladepunktene som finnes i Norge i dag.

 

Elbiler vs ladepunkt
Gapet mellom antall elbiler og ladepunkt øker stadig. Nå deler over 60 elbiler på hvert ladepunkt som har EU-standardene Type 2 eller Combo.

Av de 6.000 nåværende ladepunktene, er det bare tusen av punktene som oppfyller de tekniske standardene i EU-direktivet. Resten er vanlig stikkontakt som må oppgraderes til den nye Type 2-kontakten.

Behov for støtteordning

Enova har som kjent utviklet et program for investeringsstøtte til hurtiglading i de store transportkorridorene i Norge. Når alle korridorene er dekket med hurtigladere vil det dreie seg om i overkant av 300 nye og eksisterende hurtigladepunkt.

Elbilforeningen har tidligere foreslått et nasjonalt støtteprogram for utbygging av ladestasjoner i borettslag og bedrifter i regi av Enova. Forslaget ble gjentatt på høring om statsbudsjettet i Finanskomiteen på Stortinget. Oslo kommune har allerede en tilsvarende støtteordning. En nasjonal støtteordning vil få fart på utbyggingen og være den mest kostnadseffektive måten å oppfylle kravet fra EU. Med utbygging av 5.000 ladepunkt i året vil støtteordningen koste 50 millioner kroner per år med 50% støtte opptil 10.000 kroner per ladepunkt slik som i Oslo.

Utdrag fra EU-direktivet

Electricity: The directive requires Member States to set targets for recharging points accessible to the public, to be built by 2020, to ensure that electric vehicles can circulate at least in urban and suburban agglomerations. Targets should ideally foresee a minimum of one recharging point per ten electric vehicles. Moreover, the directive makes it mandatory to use a common plug all across the EU, which will allow EU-wide mobility.