Hopp til innhold

Ny EU-standard for elsykkelbatterier

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering har publisert en ny standard for batterier for elsykler og lettere elektriske kjøretøy.

BERLIN (elbil.no): Standarden er nå utstedt av Den europeiske standardiseringsorganisasjon CENELEC etter forslag fra komiteen. Den europeiske standarden har navnet EN 50604-1: 2016. Den definerer en enhetlig, europeisk sikkerhetsstandard for litium-ion batterier. Dette omfatter batterier som brukes i elsykler og lette elektriske kjøretøy (light electrict vehicles).Denne nye forskriften forbedrer sikkerheten for elsykler (også kalt pedelecs) og andre elektriske som elektriske motorsykler og scootere, og det gir et robust juridisk rammeverk. Siegfried Neuberger, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen for tohjulsprodusenter i Tyskland, mener at med den elsykkelboomen Europa er inne i, vil både forbrukere, forhandlere og produsenter ha nytte av at denne standarden er utformet.

Felles arbeid

Den nye standarden som er foreslått av den ZVEI (organisasjonen for tyske elektriske og elektroniske produsenter), og ZIV (tysk to-hjuls industriorganisasjon) i samarbeid med batterisikkerhetorganisasjonen Batso. Disse foreninger oppfordrer produsenter til å ta i bruk denne standardisering ved produksjon av elsykkelbatterier .

Kravene

Det understrekes at standarden stiller krav til at batteriene må beskyttes mot overladning, utladning, kortslutninger, ekstreme temperaturer og vibrasjoner. Det gjelder også laderen og batteripakken, og laderne må være i stand til å lade batteriene de er konstruert for. Også laderne og batteriene som hører sammen, må være i stand til å identifisere hverandre. Videre må kontakter utformes slik at man sikrer trygg tilkobling av batteriet til strømvekselspenninger, eller andre ikke-godkjente strømkilder. Direktøren i Batso, Stephan Scheuer, understreker at alle komponenter i et batteri må bli produsert etter samme, høye kvalitetsstandarden. I motsetning til batteriet på elektriske biler, er elsykkelbatterier tilgjengelig eksternt, og de er flyttbare. Scheuer påpeker at den nye standarden gir sikkerhetskrav for å beskytte brukeren bedre.

Kjøp den

EN 50604-1 Beskriver den generelle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for elsykkelbatterier. Den nye standarden kan kjøpes her: www.standard.no