Hopp til innhold

EU vil etablere 8 millioner ladepunkt innen 2020

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

EU har store planer for å bli kvitt avhengigheten av olje i transportsektoren. I et nytt direktivforslag ønsker EU-kommisjonen å etablere 8 millioner ladepunkt for elbil innen 2020.

Elbil.no har tidligere omtalt direktivforslaget fra EU (lenke utgått). Nå har Samferdselsdepartementet bedt om norske innspill til direktivforslaget og Elbilforeningen har selvfølgelig bidratt med elbilistenes erfaringer.

– Sterkt fokus på brukernes behov er avgjørende for elbilsuksessen Norge har hatt så langt, sier leder i Elbilforeningen, Snorre Sletvold.

Snorre Sletvold med den nye elbilkontaktenSvært viktig initiativ

Han vil berømme EU for et svært viktig initiativ for å redusere transportsektorens avhengighet av fossile drivstoff.

– EU legger seg frivillig inn til petroleumsavrusing. Om de blir kvitt avhengigheten er for tidlig å si, men viljen er i hvertfall tilstede, sier Sletvold.

Norge har et lite forsprang på EU i elbilsalget. Blant annet på grunn av at elbilister organisert i Elbilforeningen har påvirket myndighetene til å føre en aktiv elbilpolitikk.

– Vi har hatt lydhøre og handlekraftige norske politikere som har sett behovet for en bred virkemiddelpakke, sier Sletvold.

Elbilsuksessen i Norge skyldes ikke et enkelttiltak som utbygging av infrastruktur, men en kombinasjon av incentiver som gjør kjøp og bruk av elbil konkurransedyktig med tradisjonelle biler. Avgiftsfordelene ligger i bunn som en forutsetning for elbilsuksessen i Norge.

Bred virkemiddelpakke er avgjørende

Ifølge en spørreundersøkelse blant Elbilforeningens medlemmer er det ingen enkelttiltak som skiller seg ut som avgjørende for brukerne. 11 prosent av respondentene mener offentlige tilgjengelige ladepunkter er et av de viktigste incentivene. Dette viser at utelukkende satsing på infrastruktur ikke vil være tilstrekkelig for å nå de ambisiøse målene om innfasing av nullutslippsbiler i EU.

Virkemiddelpakke for elbil– Utbygging av ladestasjoner må kombineres med virkemidler for å redusere gapet mellom innkjøpsprisen på nullutslippsbiler og tradisjonelle biler i Europa, sier Sletvold.

Krav til antall ladepunkt

EUs forslag til minimumskrav for utbygging av infrastruktur er svært gledelig. Norge er ikke med på listen over nasjonale krav. Men EUs krav til Norge kan bli mellom 50-70.000 ladepunkt hvor 10 prosent av ladepunktene skal være offentlig tilgjengelig. I de fleste tilfeller vil private elbileiere stå for installasjon av ladepunkt i egen garasje eller p-plass. Men en utfordring som må tas tak i er boligselskaper der det er opp til styret å avgjøre om beboerne får tilgang til lading.

Tekniske standarder

I direktivforslaget fastslår EU at standard ladekontakt skal være den nye elbilkontakten (såkalt Mode 3, type 2). Det betyr at alle dagens ladepunkt med vanlig stikkontakt må oppgraderes innen utgangen av 2015. Elbilforeningen støtter oppgraderingen til den nye elbilkontakten som gir mulighet for sikrere og raskere lading. Men vi frykter at økte kostnader vil dempe utbyggingstakten. Det er også viktig å ivareta ladebehovet for dagens elbiler og mindre elektriske kjøretøy. Elbilforeningen har tidligere gitt en beskrivelse av neste generasjon infrastruktur for ladbare kjøretøy.

For standardisering av hurtigladeteknologi velger EU den europeiske løsningen Combined Charging System (Combo) som framover blant annet vil komme på tyske elbiler. Den japanske løsningen CHAdeMO bør også støttes gjennom kombinerte hurtigladestasjoner for å tilby rask lading for flest mulig elbiler. Ikke ulikt bensinstasjoner som har en pumpe for bensin og en pumpe for diesel.

Les alle detaljene i Elbilforeningens innspill til EUs Clean Power for Transport Package.