Hopp til innhold

Fakta om batteriavfallet i Norge

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 1993 ble selskapet Batteriretur AS opprettet av batteriprodusentene for å håndtere produsentansvaret for batteriavfall. Alle produsenter og importører av batterier kan være kunder og medlemmer.

Batteriretur AS administrerer innsamling, mottak og gjenvinning av batterier. Ordningen finansieres gjennom et miljøgebyr som Tollvesenet krever inn på vegne av Batteriretur AS. Størrelsen på gebyret fastsettes av administrasjonen i Batteriretur AS. I tillegg betaler gjenvinnere for avfallet, men disse inntektene går til innsamlere og mottakere. Batteriretur AS har ikke monopol på innsamling og gjenvinning av batterier i Norge. Men hvis tjenestene ikke kjøpes derfra, må aktører selv dokumentere overfor myndighetene at all innsamling og gjenvinning er ordnet. På grunn av et godt utviklet system for håndtering, og stor oppslutning blant produsenter og importører av batterier, er Norge blant de beste i Europa til å samle inn og gjenvinne materialene i batteriavfallet. Krav satt i EU-direktiv overoppfylles og statusen er slik for de tre hovedgruppene batterier er delt opp i: Innsamling Materialgjenvinning Prosenten resirkulering varierer fra dette minimumet opp mot 100%, avhengig av hvilken gjenvinner som brukes. F.eks. er det forskjell på praksis om plast brennes for varmeproduksjon eller resirkuleres til nye produkter. Men metallene i innsamlede batterier skal resirkuleres til ny bruk. Ved å ha etablert en egen avfallsstrøm for batterier, forhindres det at eventuelle miljøgifter kommer på avveie, og vi gjenvinner mest mulig av ressursene som er brukt til å produsere batteriene. Resirkulering fører til reduksjon i totalt energiforbruk og gir bedre utnyttelse av råstoff vi henter ut av naturen. Frode Hagen BatterireturBatteriretur har siden starten håndtert mottak og gjenvinning av elbilbatterier. I de neste ti åra forventes volumet av avfall fra elbiler å øke. Batteriretur er forberedt på å håndtere disse på en miljømessig god måte og sørge for maksimal gjenvinning av ressursene. Som eiere av elbiler kan vi bidra til å styrke resirkuleringen av batterier i Norge. Ved batteribytte kan vi be om en deklarasjon på at batteriene blir levert inn til godkjent mottak for innlevering til Batteriretur. Da bidrar vi alle til å styrke et system som reduserer miljøbelastningen fra avfallshåndteringen av batterier. Vi kan til og med bidra til miljøgevinster. På bildet ser du daglig leder Frode Hagen vise fram isskraper lagd av resirkulerte batterikasser. Så det er ikke bare verdifullt metall som kan gjenvinnes. Du kan lese mer om Batteriretur her.