Fakta om elbil

Elbilforeningen har oppdatert brosjyren med fakta om elbil. Vi ønsker å rette opp mange myter som fremdeles finnes om elbil. Skriv ut brosjyren og del den ut til venner og kjente som er nysgjerrig på elbil!

Skriv ut brosjyren og del den ut til venner og kjente som er nysgjerrig på elbil. Last ned brosjyren som pdf og skriv ut i farger eller sort/hvitt, ingen skalering på A4 og vend på langsiden. Brett på midten og du har de grunnleggende faktaene om elbil for enhver middagsdiskusjon.

Kom gjerne med kommentarer om hva du syns nederst i denne artikkelen. Hva er bra eller dårlig, er den nyttig eller unyttig? Vi bruker kommentarene til å revidere brosjyren og lage neste versjon? Husk at brosjyren er ment for de som ikke har et forhold til elbil fra før.

Utdrag fra brosjyren:

blogg121002-fakta-360

Miljø og klima

 • Elbiler har ingen utslipp av helseskadelige avgasser og støyer mindre enn tradisjonelle biler.
 • Elbil er det beste alternativet om du ikke kan gå, sykle eller kjøre kollektivt.
 • Elbiler har ingen utslipp av klimagassen CO2 så lenge elektrisiteten er fra fornybar energi som sol-, vind- eller vannkraft. Det er hva alle elbiler i Norge bruker.

Rekkevidde

 • Nye elbiler har typisk en rekkevidde på 75-150 km per lading i Norge. Men enkelte modeller har både kortere eller lengre rekkevidde.
 • Rekkevidden avhenger av kjøreforhold som temperatur og topografi, kjørestilen du selv velger og batterienes alder.
 • Hver nordmann reiser i gjennomsnitt 42 km per dag, mesteparten med bil.
 • Elbilen kan dekke det daglige transportbehovet til de aller fleste av oss. På lengre turer kan vi leie eller dele annen bil. De aller fleste med to biler i husholdningen kan bytte ut den ene med elbil.

Kostnader

 • Elbiler koster foreløpig litt mer enn tilsvarende bensin og dieselbiler, selv med fritak for engangsavgift og mva.
 • Driftskostnadene er lavere på grunn av billig strøm og svært energieffektiv elmotor.
 • Bruktverdien på en elbil er usikker fordi batteripakken er en stor del av totalverdien på bilen.

Fordeler

 • Med en elbil kan vi i dag kjøre gratis gjennom bomringen, kjøre i kollektivfeltet og parkere gratis på kommunale parkeringsplasser.
 • Avgiftsfordelene for elbil er minimum garantert av Stortinget til minst 2018 eller om det tidligere blir over 50.000 elbiler på norske veier.
 • Elbilgodene skal veie opp for noen av ulempene med elbil som begrenset rekkevidde og usikker bruktverdi.

Lading

 • I begynnelsen av 2014 var det over 20.000 ladbare biler i Norge, de aller fleste i og rundt de største byene.
 • I dag er hver tidende nye bil som selges en elbil. Nær 1 prosent av total personbilpark.
 • I 2014 er det rundt 5.000 registrerte ladepunkt i Norge.
 • Med lading fra vanlig stikkontakt kan vi fylle et tomt batteri på 6-9 timer.
 • Med hurtiglading kan vi få raskere påfyll av strøm på 15-30 minutter.
 • I starten av 2014 er det nær 100 hurtigladestasjoner i Norge, med planer om en dobling innen året er omme.

Om Elbilforeningen

 • Norsk Elbilforening representerer Norges stadig flere elbilister og har over 10.000 medlemmer i 2014.
 • Elbilforeningens formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder.

 

Last ned brosjyren som pdf og skriv ut i farger eller sort/hvitt, ingen skalering på A4 og vend på langsiden. Brett på midten og du har de grunnleggende faktaene om elbil for enhver middagsdiskusjon.