Hopp til innhold

Glad for 1,5 millioner kroner i statstilskudd

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg er veldig glad for at Norsk elbilforening er tilgodesett med 1,5 millioner kroner over statsbudsjettet fra neste år. Det er en viktig anerkjennelse av vårt samfunnsnyttige arbeid, sier generalsekretær Christina Bu.

Bevilgningen ble offentliggjort da samarbeidspartiene Høyre (H), Fremskrittspartiet (Frp), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF) la fram sitt endelige budsjett, omtalt i egen sak, i går kveld. Og det var nettopp sistnevnte som sørget for å få Norsk elbilforening inn i budsjettforhandlingene.

– KrF skal ha stor takk for at de verdsetter arbeidet vi gjør, og at de har klart å overbevise de øvrige samarbeidspartiene om at vi fortjener denne håndsrekningen, sier Bu.

KrFs stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, som også sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, er blant dem som har bidratt sterkt til statstilskuddet. Han mener det er både viktig og riktig å støtte Elbilforeningens arbeid:

– Bidrar til god reklame for Norge

– Det er viktig å legge forholdene til rette for at flere kan bruke elbil, og i dette arbeidet spiller Norsk elbilforening en viktig rolle. Jeg er glad for at vi nå har fått løftet Norsk elbilforening inn på statsbudsjettet for første gang. Det er fortjent, fastslår Grøvan. 

Stortingsrepresentanten fra Aust-Agder mener Norsk elbilforening bidrar sterkt på formidling:

– Jeg mener Norsk elbilforenings arbeid er viktig både nasjonalt og internasjonalt. Foreningen representerer Norge som foregangsland på elbil i verden, og fortellingen om det norske elbileventyret er god reklame for Norge, sier Grøvan.

Vil fortsette å inspirere

Bu tar også bevilgningen som en anerkjennelse av arbeidet som er gjort gjennom 20 år. Én ting er den internasjonale innsatsen, som Grøvan også påpeker, en annen er bistand til samfunnsaktører som ikke er medlemmer i foreningen.

– Politikerne har lagt grunnlaget gjennom to tiår med tilrettelegging for elbilen. Men få, om noen, har gjort mer enn Norsk elbilforening for å inspirere verden til å følge vårt eksempel. Det vil vi selvsagt fortsette med, sier Bu.

Som kunnskapsformidler jobber foreningen daglig med å spre informasjon på nasjonalt nivå om hvilke fordeler elbilen bringer med seg, samt gi god forbrukerinformasjon om alt som har med elbil å gjøre.

– Vi deltar i dag i en rekke prosjekter og kunnskapsbyggende oppgaver, og vi bidrar til å spre denne kunnskapen, både gjennom egne kanaler som elbil.no og i media. 

Svært høyt aktivitetsnivå

– Videre får vi mange henvendelser fra kommuner og fylkeskommuner, samt svært mange bilister i Norge som lurer på hvordan elbil fungerer, hvordan man skal lade en bil, hvordan man kan bygge ladestasjon i f.eks. borettslag. Etterspørselen er stadig økende, sier Bu.

Å besvare alle disse henvendelense, som ikke kommer fra vår medlemsmasse, krever stor arbeidsinnsats. Våre nettsider brukes også som informasjonskanal av svært mange, og vi jobber med å tilgjengeliggjøre stadig mer konkret forbrukerstoff.

– Vi har dessuten hatt et utall utenlandske journalister, politikere, organisasjoner og andre på besøk som ønsker å lære av – og omtale – det Norge har fått til med elbil. Vi stiller opp, selv om det altså ikke direkte gavner våre medlemmer. Men vi ser stor effekt av innsatsen i en større sammenheng. Det at vi nå har fått statstilskudd, gjør at vi får bedre muligheter til å ta på oss dette samfunnsoppdraget, sier Bu.