God stemning på landsmøtet i Norsk elbilforening

– Både historisk og svært vellykket, sier styreleder Espen Hauge om Norsk elbilforenings aller første landsmøte med tillitsvalgte fra hele landet.

Landsmøtet fant, som i fjor, sted på Quality Hotel Leangkollen i Asker utenfor Oslo. Forskjellen fra i fjor, var at det den gang var et ordinært årsmøte. – Etter omleggingen av medlemsdemokratiet på fjorårets årsmøte, til representativt demokrati, stilte lokalforeningene nå med delegater basert på antall medlemmer i den enkelte region, sier Hauge, som sto i spissen for hovedstyrets seks representanter. 38 delegater fra hele landet (Elbilforeningen dekker 15 fylker) møtte, og fikk ta del i et rikholdig faglig program. Det kom dessuten tre observatører, en av dem Robert Wood fra Østfold – der lokalforening skal etableres.  – I tillegg til å være med å si sin mening i foreningens høyeste organ, fikk delegatene høre dyktige foredragsholdere innen organisasjonsutvikling, medier og kommunikasjon, miljøvern og lobbyisme, og ikke minst et godt innblikk i foreningens arbeid, sier Hauge.

Vil rekruttere flere kvinner

– Vi fikk veldig mange gode tilbakemeldinger gjennom helgen, både når det gjaldt det faglige opplegget og det sosiale. Helgen var en suksess, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening, som selv hadde en rekke opptredener underveis. Ett område har imidlertid et betydelig forbedringspotensial, nemlig den lave kvinneandelen. Bu har derfor en klar oppfordring. – Det er stor fagkunnskap i de ulike lokalforeningene. Våre tillitsvalgte kan elbil og ladeteknologi, men engasjement for elbilsaken handler om mer enn kilowattimer og ladeeffekt. Derfor håper vi på å kunne rekruttere flere kvinner på sikt, som er opptatt av fagfelt som arrangement, politikk og miljø. I Elbilforeningens sekretariat nærmer kjønnsfordelingen seg 50/50, etter tidligere å ha vært sterkt mannsdominert. – Vi håper at det kan gå an å få til noe tilsvarende rundt om i styrene i lokalforeningene på ikke altfor lang sikt, sier Bu.

Endringer i hovedstyret og ny valgkomité

Hovedstyret i Norsk elbilforening fikk to nye styremedlemmer: Geir Elsebutangen fra Vestfold og Telemark elbilforening og Niclas Brannfjell fra Troms elbilforening:
  • Geir Elsebutangen, styremedlem, nyvalg (2016 – 2018)
  • Niclas Brannfjell, styremedlem, suppleringsvalg (2016 – 2017)
  • Arnhild Aarheim, 2. varamedlem, nyvalg (2016 – 2018)
Ikke på valg:
  • Espen Hauge, styreleder, gjenvalg (2015-2017)
  • Jonette Øyen, styremedlem, gjenvalg (2015- 2017)
  • Robin Alexander Laumb, styremedlem, gjenvalg (2015-2017)
  • Øyvind Lunde, styremedlem, gjenvalg (2016 – 2018)
  • Eivind Falk, styremedlem, gjenvalg (2016 – 2018)
  • Sjur Stampe, 1. varamedlem, gjenvalg (2015-2017)
Valgkomiteen består nå av følgende representanter: Martin Hagen, Olga Druyan, Carl Anton Stenling og Gjermund Skaar.

Våre ni lokalforeninger

Lokalforeningene jobber aktivt politisk for å bidra til at flere velger elbil. Særlig viktig er tilgangen til lademuligheter over hele landet, men også arbeidet for å opprettholde elbilfordelene generelt. Under finner du lenker til lokalforeningenes Facebook-sider (Trøndelag elbilforening vil få ny side som erstatter den gamle, og lite brukte, gruppen). – Ta kontakt dersom du har lyst til å bidra til det lokale engasjementet for elbil. Vi oppfordrer som nevnt kvinner til å engasjere seg, men alle er selvsagt velkomne, sier styreleder Espen Hauge.