Hopp til innhold

Gratis bompenger er viktigste fordel

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det ble konklusjonen da medlemmene i Norsk Elbilforening fikk rangere de tre viktigste elbilgodene. Nesten én av fire prioriterer å slippe bompengeregningen.

På andreplass (16,6 %) fulgte avgiftsfritak ved kjøp, altså moms og engangsavgift.

Det tredje viktigste punktet er lave drivstoffkostnader (15,4 %), mens tilgangen til kollektivfeltet er viktigst for 13,6 prosent.

– Denne rangeringen forteller at folk er villige til å velge mindre miljøbelastende kjøretøy dersom de premieres. Dette kan sees i sammenheng med «forurenser betaler»-tankegangen i øvrige miljøsaker, men det viktigste er likevel at denne politikken fungerer, sier generalsekretær Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Nesten 2.000 har sagt sitt

Resultatene fremkommer i Norsk Elbilforenings siste medlemsundersøkelse. Nær 2.000 medlemmer rangerte sine tre høyest prioriterte punkter blant følgende:

Ferjeleiet på Haljem sør for Os i Hordaland (E39)

Riksveiferjer, som denne fra Halhjem til Sandvikvåg (E39) sør for Bergen, kan benyttes gratis dersom du kjører elbil. (Foto: Ståle Frydenlund)

Rekkevidde viktigst for 3 av 10

Men én sak er de politiske rammevilkårene som bestemmer godene. Hvordan elbilen leverer i det daglige, rangeres også høyt. Dette fremkommer på spørsmålet om «hva som må til for å få flere til å kjøpe elbil».

Blant totalt 5.469 avgitte svar, der de 1.858 respondentene avga tre svar hver, kommer det frem at bedre rekkevidde betyr mest: 1.639 svar (30 %) fastslår dette, fulgt av 1.239 (22,6 %) som prioriterer bedre rammevilkår.

– Elbilistenes klare dom er at bilbransjen må gjøre sitt på teknologisiden, knyttet til rekkevidde og batterikapasitet. Rekkevidden – spesielt vinterstid på grunn av mindre batterikapasitet og høyere strømforbruk – er en utfordring, sier Sletvold i en kommentar til at 30 prosent mener rekkevidde er viktigst.

Politikerne må også ta inn over seg at at forbrukerne trenger forutsigbarhet ved valg av elbil – og teknologien den medfører.

– Elbil er for mange en stor investering, samtidig som mange opplever usikkerhet rundt batteriets levetid og bilens rekkevidde. Disse faktorene bidrar til at premiering gjennom politisk forutsigbarhet er helt nødvendig, sier Sletvold.

Som nummer tre, med 858 svar (15,6 %), følger ønsket om flere hurtigladestasjoner.

– Mer ladeinfrastruktur er viktig. Dette gjelder både parkering med lademulighet og behovet for mer hurtiglading. Dette området fremmer vi også spesielt i valgkampen, sier Sletvold.

De øvrige «hva som må til for å få flere til å kjøpe elbil»-kategoriene:

64 % vil kjøpe elbil igjen

Et annet interessant faktum som fremkommer i undersøkelsen, er at mer enn 6 av 10 sier de vil kjøpe elbil igjen.

Med alternativene «ja», «nei» og «vet ikke» svarer 1.187 av 1.858 bekreftende «ja» på spørsmålet. Dette tilsvarer nesten 64 prosent.

Bare 86 svarer nei til å kjøpe nok en elbil, mens en snau tredjedel ikke er sikre på hva de vil velge.

Tallene viser tydelig at brorparten av norske elbileiere er fornøyd med bilene sine. De forteller samtidig at den viktigste faktoren for at salget skal fortsette å øke, er at rammevilkårene er forutsigbare.