Hopp til innhold

– Gratis parkering for elbil må videreføres

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Om vi skal nå ambisiøse miljømål må kommunene videreføre gratis parkering for nullutslippsbiler en periode til, oppfordrer Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Samferdselsdepartementet har bestemt at kommunene fra 1. januar 2017 kan innføre betalingsfritak for elbiler på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, til forskjell fra i dag der kommunene er pålagt å tilby gratis parkering. Dette betyr at kommunene som ønsker å beholde gratis parkering for elbiler faktisk må ta aktivt standpunkt til det. Foreløpig har blant annet Oslo, Drammen, Kristiansand, Moss og Mandal bestemt at de skal videreføre gratis parkering for elbiler. Elbilforeningen har sendt brev til kommunene der det understrekes at det fortsatt er behov for en bred pakke av fordeler for nullutslippsbiler, herunder gratis parkering. For de aller fleste kommunene vil fortsatt betalingsfritak utgjøre lite i tapte inntekter. Grunnen er at det fortsatt kun er en liten andel elektriske biler, rundt tre prosent på nasjonalt nivå. Fordelene er fortsatt svært viktig for de som vurderer å bytte til elbil, ikke først og fremst for de som allerede har byttet. – Det er svært viktig at kommunene ikke sidestiller elbiler med forurensende, fossilt drevne biler. Fordelene finnes for å gi forbrukerne en dytt i ryggen for å velge en bil som sparer lokalmiljøet ved å ikke slippe ut eksos og lokal forurensning og som bidrar til mindre støy, sier Bu. I tillegg er utfasing av fossilt drevne biler ett av de viktigste tiltakene Norge kan gjøre for å kutte utslipp fra transportsektoren – den største utslippskilden i Norge fra ikke-kvotepliktig sektor. Det er helt avgjørende at kommunene er med og tar sin del av ansvaret. – Vi ber derfor om at kommunene vedtar å fortsette betalingsfritak for nullutslippsbiler en periode til. Kommunene kan ikke vedta ambisiøse klimamål og -planer for deretter å ikke følge opp med praktisk politikk, sier Bu. Vegdirektoratet og departementet har ennå ikke fått på plass retningslinjene for den nye forskriften som gjelder fra 2017. Det gir kommunene svært kort tid og manglende informasjon til å fatte beslutninger på. Det gjør at det blir svært forvirrende hva som faktisk er reglene. Det stiller Elbilforeningen seg svært kritisk til. Fra 1. januar 2018 skal det i alminnelighet alltid skal være lading tilgjengelig for elbiler, oppad begrenset til inntil seks prosent av parkeringsplassene. Det vil være fornuftig å se på lading og parkeringsavgift på kommunale parkeringsplasser i sammenheng fra 2018.