Hopp til innhold

Grønn Bil med ny innkjøpsveileder for elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

erik solheimGrønn Bil har lansert en veileder for miljøbevisste anskaffelser av ladbare motorvogner i offentlig sektor. I prosessen har en rekke personer og organisasjoner med interesse for elbiler gjort en innsats. Norstart takkes spesielt for bidraget til veilederen.

Grønn Bil
Energi Norge står bak prosjektet Grønn Bil. Et resultat av en prosess i fjor vinter hvor en ressursgruppe opprettet av Energi Norge (tidligere EBL) utarbeidet en rapport til Samferdselsdepartementet med konkrete forslag for å elektrifisere veitransporten. En av de viktigste anbefalingene var å opprette et verktøy for å bidra til å få 200 000 ladbare biler på veien i 2020. En målsetting daværende Samferdselsminister Liv Signe Navarsete umiddelbart stilte seg bak.

Grønn Bil finansieres blant annet med støtte fra prosjektet Transnova. Regjeringen planlegger å omdanne Transnova til en permanent statlig institusjon til fremme av miljøvennlig transport i Norge. Norstart deltok aktivt i ressursgruppen og samarbeider nært med Energi Norge og Grønn Bil. Tidligere har Grønn Bil presentert «Elbil-kalkulatoren» hvor du kan få anslått kostnadene ved kjøp og bruk av ulike elbiler.

Sprik mellom store ord og praksis
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er statens instrument for å få bedre og mer effektive innkjøpsprosesser. For kort tiden presenterte Difi en ufullstendig og lite helhetlig veiledning med innkjøpskriterier for bil og transporttjenester i det offentlige. I svært liten grad hensyntar denne veilederen de tidligere uttrykte politiske målene om at staten skal gå foran for å utvikle grønne markeder. F.eks. kan vi se at Norges Miljø- og utviklingsminister, Erik Solheim, høsten 2008 uttaler følgende til Aftenposten:

Miljøverndepartementet uengasjert
Det underlige med hele «Difi-prosessen» er fraværet av oppfølging fra Miljøverndepartementet som har et spesielt ansvar og eierskap til prosesser som omhandler mer miljøvennlige innkjøp i offentlig sektor. Difis veileder er basert på en virkelighet som eksisterte for 3-4 år siden. Noe de har blitt gjort oppmerksom på i høringsprosessen av både Norstart og en rekke andre aktører med interesse for elbil.

Et interessant moment er at referansegruppen som har bistått i arbeidet med innkjøpsreglementet, opprinnelig inkluderte Jan Brentebråten, tidligere Ford Europe, fra desember 2009 salgs- og markedsdirektør i Think. Brentebråten ble ikke innkalt til det siste møtet da de skulle gjennomgå høringsuttalelsene og avslutte arbeidet. Så lenge Brentebråten representerte den tradisjonelle bilindustrien, var han velkommen i gruppen. Da han begynte å jobbe for Think, var han plutselig uinteressant.

– At man fra statlig side etablerer en referansegruppe uten å sørge for tilstrekkelig faglig og industriell bredde, vitner om dårlig håndtering fra DIFIs ledelse, og ikke minst fra Miljøverndepartementet som har et spesielt ansvar for å medvirke til miljøvennlige anskaffelser, mener Norstart.

gronnbilveiledersolheim

Har Norge en Miljøvernminister?
– Miljøverndepartementet må ha sovet i timen da de lot dette passere, uttaler Norstarts generalsekrær, Rune Haaland til foreningens hjemmeside – elbil.no.
Erik Solheim har gjentatte ganger blitt sitert av norske medier på at det offentlige skal ta i bruk elbiler. – Synd at han lot sjansen gå fra seg da han hadde mulighet. Han kan ikke skylde på andre enn seg selv og sine egne. Til tross for gjentatte oppfordringer gjorde Miljøverndepartementet ingenting for å påvirke innkjøpsveilederen i riktig retning, sier Haaland videre.
– Det har vist seg lettere for Norstart å få i stand møter med det svenske Miljøverndepartementet enn det norske, i følge generalsekretæren.
– Ingen tvil om at Erik Solheim og øvrig politisk ledelse liker elbiler, men det hjelper lite når de ikke er i stand til å levere. Da er det fint å vite at det fins handlekraft andre steder til å gjøre den jobben Difi og Miljøverndepartmentet skulle ha gjort. På halvannen uke har Grønn Bil produsert et godt supplement til rådene og kriteriene fra Difi. Grønn Bils veileder er i overenstemmelse med overordnede nasjonale politiske mål og kan brukes til offentlige anskaffelser av bil. Erik Solheim er sikkert glad for at det finnes organisasjoner som fikser de problemene han ikke selv er istand til å løse, men spesielt imponerende er det ikke fra hans side, avslutter Rune Haaland.

Her kan du laste opp Grønn Bils innkjøpsveileder.

Opprinnelig publisert 5. mai 2010, 15:00:00 | Rune Haaland