Hopp til innhold

Grønn Kontakt for elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Leif Arne DalaneBlant dem som har mottatt hurtigladefinansiering fra Transnova, finner vi selskapet Grønn Kontakt, eid av mange norske energi- og nettselskap.

I spørsmålsserien vår til infrastrukturutbyggere, er det Leif Arne Dalane, Agder Energi, som svarer på vegne av Grønn Kontakt.

 

Hvorfor vil dere sette opp hurtigladere?

Energibransjen er en naturlig aktør til å levere nødvendige infrastruktur for elbiler. Grønn Kontakt er etablert av 20 energiaktører som alle ønsker å tilrettelegge for at miljøvennlig transport blomstrer. Det finnes også infrastrukturoppgaver som går på tvers av tilbydere av hurtiglading. Et eksempel her er betalings- og avregningstjenester. Dette kan være en oppgave for Grønn Kontakt som en samlende enhet.

Samtidig ser vi at det er mye som ikke er spikret når det gjelder løsninger og muligheter omkring elektrisk transport. Under vårt søk etter samarbeidspartnere fant vi et spennende miljø på Kongsberg som også ønsker å se etter nye muligheter for industrien innenfor denne sektoren. I samarbeid med Kongsberg Innovasjons prosjekt Electric Mobility Norway (EMN) ønsker Grønn Kontakt å utforske nye muligheter gjennom å høste erfaringer fra et område der elbiler er i bruk. Med dette prosjektet som bakgrunn har Grønn Kontakt derfor søkt om å etablere hurtigladere mellom Kongsberg og Oslo. Her skal vi sammen med andre bedrifter høste nyttig erfaring som vil komme hele elbil-Norge tilgode på sikt.

Hvor vil dere sette opp hurtigladere og hvor mange?

I første omgang etablerer vi hurtigladerne langs strekningen Kongsberg til Oslo sentrum. Det ser ut til å bli 5 eller 6 lokasjoner. Det er ennå ikke helt avklart hvor dette blir. Lokaliseringsarbeidet er et avansert puslespill.

Grønn Kontakt Leif Arne DalaneNår skal disse være klare til bruk?

Tidspunkt for sette dem i drift er ikke spikret siden det avhenger av lokasjonene som velges, men omkring 100 dager fra nå kan være en god antakelse.

Til hvilken bruk er disse planlagt og hvem vil være brukerne?

Grønn Kontakts ladepunkter vil være tilgjengelige for alle som ønsker å benytte dem. I og med samarbeidet med EMN-prosjektet vil det være både private brukere og bedrifter som vil benytte laderne i deres utviklingsprosjekter. Tanken er at vi skal lære mest mulig fortest mulig for å kunne oppnå utbredt bruk av miljøvennlig elektrisk transport, samtidig som vi legger til rette for ny norsk industri.

Hvordan skal dere stimulere til at hurtigladerne blir brukt?

Jeg tror ikke det blir nødvendig å stimulere til bruk. Jeg tror behovet for hurtigladere er der og bruken vil komme. Vi kan lære mer om hva brukerne egentlig vil ha, og derfor vil EMN-prosjektet og ladekorridoren mellom Kongsberg og Oslo bli en viktig arena for læring.

Samtidig er det viktig at vi får en helhetlig struktur på ladeinfrastrukturen. Det skal være mulig for meg på litt sikt å kjøre min Leaf fra Fevik til Stavanger uten å måtte bruke forskjellige kryptiske betalingsløsninger på de forskjellige ladestasjonene. Der har vi i bransjen en god dialog og det skal vi få til.

Hva er forretningskonseptet slik at utbygging av hurtiglading kan være økonomisk bærekraftig?

Som bruker av elbil må vi innse at kostnaden for å være mobil med strøm som drivstoff er høyere enn spotprisen for strømmen vi bruker. Selve hurtigladeren er kostbart og oppføring, drift og vedlikehold er heller ikke gratis.

Det er uklart hvilke betalingsmodeller som er mest hensiktsmessige for flertallet av brukerne. Her må det prøving og feiling til for å lande på «riktig» løsning. Jeg har stor tro på abonnementsmodeller nå i tidlig fase, men dette vil endre seg over tid.

Vi vil ta betalt for våre tjenester. Det tjener ingen å starte med å la brukerne tro at denne type tjeneste vil være gratis i fremtiden. Hvor mye det skal koste og hvilken betalingsløsning som vil bli benyttet – det er ikke avgjort.

Hvilket tidsperspektiv har dere for at satsingen på at hurtiglading skal bli en suksess, både i bruksomfang og forretningsmessig?

Vi er tålmodige. Energibransjen har god tid, men vi ønsker å få fart på dette for at brukerne får det tilbudet de trenger for å velge elektrisk blir som sitt transportmiddel.

I markedet er det nå et moment, og vi ønsker at det skal vedvare.

                                                                                                                                                                 

Til slutt har vi mottatt litt mer informasjon om Grønn Kontakt AS

Grønn KontaktGrønn Kontakt AS er etablert for å synliggjøre et bredt engasjement fra bedrifter i elforsyningen som ønsker å jobbe sammen for å skape nye forretningsmuligheter innenfor elektrifisering av veitransportsektoren og samtidig støtte opp om tiltak for å bedre miljøet.

Grønn Kontakt AS er et felles eiet selskap av energi- og nettselskaper i Norge. Lista omfatter følgende selskap:

Agder Energi, BKK, Dalane Energi, EB Nett, Eidsiva Vekst, Elverum Energi, Finnås Kraftlag, Fosenkraft, Helgelandskraft, Nordmøre Energiverk, Notodden Energi, NTE, Selbu Energiverk, SKL, Sogn og Fjordane Energi, Sunnfjord Energi, Tafjord Kraftnett, Troms Kraft og Vesterålskraft.

Et viktig område for Grønn Kontakt er etablering av nasjonal hub for kommersielle transaksjoner og for handtering av sanntidsgenerert informasjon. Dette er et kostnadskrevende arbeid der det ikke er rom for mer enn en aktør. Her er det kun energiaktørene som har interesse av – og kraft nok til å påta seg denne oppgaven. Dette blir en viktig oppgave for Grønn Kontakt i tiden som kommer. Elbilbrukerne skal oppleve at bruk av elbil er like praktisk og enkelt som bruk av bensin- og dieselbiler – om ikke enklere!