Halvparten vil innføre ladeplikt

50 prosent av spurte elbilister mener ladeplikt er et bedre verktøy for å begrense unødig bruk enn betaling.

Spørsmålet «bør det innføres betaling for normallading på offentlige ladeplasser for å begrense unødig bruk?» ble stilt i vår siste spørreundersøkelse, Elbilisten 2015. Årsaken er at mange, med den voldsomme salgsveksten elbilene har hatt de siste årene, opplever frustrasjon når andre elbilister kun benytter ladeplasser til parkering.

– Det er mangel på ladeplasser, og vi trenger mange flere. Derfor må de eksisterende utnyttes på en best mulig måte, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

3.831 av de 7.780 så det på samme måte, og bekreftet samtidig at de ønsker ladeplikt framfor betaling for lading.

Betaling er likevel ikke uaktuelt: 1367 (18 prosent) mener betaling er et godt tiltak for å begrense misbruk av ladeplasser, mens 1554 (20 prosent) svarer «nei». De siste 11 prosentene valgte «vet ikke», og er derfor å anse som sofavelgere. 

Slik kan du rydde ladeplassen

Støter du stadig på elbiler som er parkert på ladeplass uten å lade? Print ut vår flyer og legg den på frontruta!

Elbilforeningen tilbyr forøvrig et eget skilt som sørger for for ladeplikt på ladeplasser.

Skiltet kan være relevant på ladestasjoner i borettslaget/sameiet, på handlesenteret, på hotellet, i parkeringshuset eller andre steder.

Skiltet monteres der du ønsker å reservere en p-plass med ladepunkt for elbiler og ladbare hybrider, og har den viktige nyansen «ladende motorvogn».

Altså er det ikke snakk om å parkere uten å lade på p-plasser der skiltet er montert. Elbilen må være tilkoblet. 

 Sjekk flere resultater fra spørreundersøkelsen Elbilisten 2015!