Hopp til innhold

Vi hjelper næringslivet å legge til rette for lading

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Å kunne tilby lading for elbiler blir et stadig større konkurransefortrinn for næringslivet. Med en helt ny veileder vil Norsk elbilforening gjøre jobben enklere.

Hjelpen kommer i form av veilederen «Slik setter du opp ladestasjon for ansatte og kunder», som nå foreligger både på print (se faksimile av forside) og i nedlastbar utgave på Elbilforeningens prosjektside. – Vi vil inspirere flest mulig næringsdrivende til å ta i et tak for lading av elbiler og ladbare hybridbiler. Målet har vært å gjøre veilederen lettfattelig, og at man ikke skal trenge forhåndskunnskap. Vi peker på hvilke tekniske løsninger som kan være aktuelle, og tar ned noen myter om priser på strøm og utstyr. Målet er å fjerne barrierer som kan sinke utbyggingstempoet, sier Elbilforeningens prosjektleder for veilederen, Ståle Frydenlund. PM ladeveilederHan understreker at sikker tilgang til lading er en av de mest kritiske faktorene for elbilister. – I dag er det registrert 1.652 ladestasjoner i Norge med tilsammen 6.363 ladepunkt. Elbilforeningen jobber for at det skal bli mange flere i årene som kommer, sier Frydenlund.

Lading gir konkurransefortrinn

– De fleste elbilister lader mest hjemme. Undersøkelser viser også at elbilister ønsker å lade på jobben, i tillegg til på ladestasjoner som knytter byer og landsdeler sammen. Da kan elbilen dekke alle transportbehov en familie har, sier Frydenlund. Elbilforeningen mener det er først når næringsaktører mobiliserer at elbilister virkelig får trygghet for at elbilen kan brukes over lengre distanser. – Vi håper mange flere arbeidsgivere vil få opp øynene for hvor enkelt det er å legge til rette, og at næringsdrivende langs norske veier kjenner sin besøkelsestid. Å tilby lading er allerede et konkurransefortrinn, og det vil bare bli større i tiden framover. I veilederen forteller vi selvsagt også hvordan man kan ta betalt for lading – dersom det er ønskelig, sier Frydenlund, som også legger stor vekt på denne viktige faktoren: – Det er mye bedre å lade når man uansett skal stoppe, enn å stoppe for å lade. For sistnevnte bør ladingen være raskest mulig, mens den kan ta lenger tid på steder der elbilister typisk oppholder seg lenge. Saktere lading er også langt billigere å realisere enn hurtiglading, noe vi selvsagt også ser på i veilederen.

Flere gode case-historier

Private initiativ, som altså gjerne kan være kommersielt motivert, bidrar også til at presset på offentlige investeringer til infrastruktur blir mindre. – Vi presenterer flere gode caser i veilederen. Bensinstasjondriver og veikroeier Ole Bjarne Strømmen sier for eksempel rett ut at framtiden er elektrisk, og at næringsdrivende bare må hoppe i det. Han understreker også hvor gode kunder elbilister er. Slangeleverandøren TESS er et annet godt eksempel. De er i gang med storstilt utbygging av ladepunkt for kunder og ansatte, sier Frydenlund. – Vi tror historiene deres kan være til stor inspirasjon for andre som har tenkt på å sette i gang. I tiden framover vil vi også samle flere slike historier på elbil.no til felles nytte og oppmuntring, legger han til.