Hopp til innhold

Her kommer 65 nye hurtigladere for elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med 65 nye hurtigladere i Sør-Norge innen 1. november neste år blir det enda enklere å benytte elbilen til reiser over lengre distanser. Så står Nord-Norge for tur.

Alle hurtigladerne i utlysingen skal være i drift senest 1. november neste år. Landets to største hurtigladeoperatører, Fortum Charge & Drive og Grønn Kontakt, deler investeringsstøtten på 14,1 millioner kroner, og førstnevnte skal sette opp 39 av de 65. – Vi nærmer oss nå et nasjonalt nettverk av hurtigladestasjoner i hele Norge. Selv om de fleste lader hjemme til daglig, er tilgjengelige hurtigladestasjoner svært viktig for å gi trygghet for folk som vurderer å bytte til elbil.  Det er flott at Fortum Charge & Drive og Grønn kontakt bidrar til utbyggingen med støtte fra Enova, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Aksel Jermstad / elbil.no Når denne Enova-utlysningsrunden nå er klar (se oversikten over hurtigladere og steder under), er Nord-Norge den neste. – Snart er alle hurtigladerne fra første utlysing på plass, og disse utgjør hovednettet i Sør-Norge som vi nå supplerer med en rekke nye strekninger. Etter hvert som flere og flere veier blir utrustet med hurtigladere, blir elbilen et stadig bedre alternativ også for langturer, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova i en pressemelding. 34 nye steder får hurtigladere Målet er å få etablert et grunnleggende, sammenhengende ladetilbud langs strekningene, og Enova stiller krav om to hurtiglademuligheter hver 50. – 55. kilometer, avhengig av strekning. Avgjørende for å motta støtte, er også at hurtigladerne er kompatible med alle typer elbiler, og elbilister kan benytte ladestasjonene uten å ha abonnement. For å innfri Enova-kravet, blir enkelte eksisterende hurtigladestasjoner utvidet, og i tillegg blir det hurtigladere på 34 steder som ikke har i dag. – Vi er veldig fornøyde med igjen å bli valgt i Enovas konkurranse. Ved å tilby lademuligheter langs disse strekningene, som knytter sammen ladekorridorene som går mellom store byer som Oslo, Trondheim og Kristiansand, gjør vi at elbil blir et enda bedre alternativ for alle bilister, sier leder Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive. – Med denne tildelingen dekker vi nok et hull i ladekartet, og tar enda et skritt på veien mot full hurtigladedekning. I løpet av 2017 vil vi dekke hele landet fra Mandal i sør til Tromsø i nord. Det ville ikke vært mulig uten Enova-støtten, sier daglig leder Ole Henrik Hannisdahl i Grønn Kontakt. Kjempeløft i Nord-Norge for tur Neste del av satsingen på hovedveinettet blir Nord-Norge. Det er svært etterlengtet blant elbilistene i den landsdelen, og våre lokale tillitsvalgte har også presentert sine forslag til plassering av hurtigladestasjoner i Nordland og Troms. Enova lyser i dag ut denne konkurransen om støtte til utbygging av hurtigladere. – Dette blir et kjempeløft for bruken av elbil i nord. I Finnmark finnes det ikke en eneste hurtiglader i dag, sier Kvam i Enova. Enova legger opp til følgende utbygging: Bu: – Glad for endringene i Finnmark – Med dette kan vi forvente rundt 40 nye hurtigladere. Vi tror dette vil bidra til å danne markedsgrunnlaget som er nødvendig for videre utbygging i Finnmark, sier Kvam, og legger til at Enova vil evaluere utviklingen i markedet for å se hvordan de best kan medvirke til elbilsatsingen i Norge videre. Finnmark er landets største fylke i areal, og har samtidig minst befolkning og under 150 registrerte elbiler – klart færrest i landet. Det gjør at det har vært vanskelig å kreve minimum to lademuligheter for hver femte mil: Krav om bygging av ladere på værutsatte steder langt fra folk, ville gitt svært høye utbyggings- og driftskostnader og små muligheter til lønnsom drift. Det kunne i sin tur ødelagt muligheten for utbygging, selv om Enova hadde fullfinansiert. – Derfor har vi valgt denne alternative løsningen for å få markedet i gang også i Finnmark, sier Kvam i Enova. – Vi er svært glade for at Enova har hørt på Norsk elbilforenings innspill om utbygging av hurtigladenettverket i Finnmark. Her blir det lagt større vekt på hurtigladestasjoner i byene og tettstedene, i tillegg til langs E6. Det blir nå mulig for mange flere å bytte til elbil også i landets nordligste fylke. Nå blir ikke Finnmark lengre et sort hull på hurtigladekartet, fastslår Bu.