Hopp til innhold

Her øker de ladbare bilene mest i Norge

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

– I Hordaland er 3 av 10 nye biler i år en elbil, men det er likevel Sør-Trøndelag som har størst prosentvis vekst fra i fjor til i år. I Oppland selges det nesten like mange ladbare hybrider som elbiler.

Det sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening, som også gleder seg over elbilens sterke framgang i fylker som Nordland og Nord-Trøndelag (se oversikt nederst). 

Dette kommer fram i Norsk elbilforenings analyse av fersk statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Vi sammenligner hele 2014 med de første tre kvartalene i 2015, og har brutt ned statistikken fylkesvis på elbiler, ladbare hybrider og fossilbiler.

– Statistikken bekrefter det vi lenge har hevdet: At elbilsalget er i sterk vekst også utenfor de største byene. Samtidig er det en bratt vekst i salget av ladbare hybrider. Her er det særlig Oppland som skiller seg ut, sier Bu.

Ladbar andel på 22,1 prosent

I fjor hadde elbilene en markedsandel på 12,5 prosent (18.090), mens de ladbare hadde 1,2 (1.677). Etter årets tre første kvartaler ligger elbilenes gjennomsnittlige markedsandel på 17,6 prosent (19.712), en andel som har vært vesentlig høyere i tidligere 2015-perioder.

blogg 20151020 el andel 2014 800 

– Slik det ser ut nå, vil det vli registrert rundt 25.000 elbiler i år. Salgstallene viser at de lokale elbilfordelene har stor effekt. Særlig bompengefritak, gratis parkering og rimeligere ferje (fører betaler) er viktig for at flere skal velge utslippsfrie elbiler. Hvis fordelene fjernes for tidlig, kan det få stor negativ effekt på elbilsalget lokalt, tror Bu. 

Ved utgangen av tredje kvartal var det registrert 5.067 ladbare hybrider. Det tilsvarer 4,5 prosent av alle nye personbiler. Veksten illustrerer både at de ladbare hybridene er konkurransedyktige i dagens marked og at utvalget er blitt mye bedre. 

– Eierne får god drivstofføkonomi når de lader ofte, noe vi naturligvis anbefaler for at bilene skal virke etter hensikten. En fin bieffekt er at man samtidig gjør lokalmiljøet en tjeneste, sier Bu.

Solid framgang i mange fylker

Som mange trolig vet, har Hordaland hatt den sterkeste salgsutviklingen på elbil i Norge i senere tid. I år har Oslo sneket seg så vidt foran når det gjelder økning fra 2014 til 2015 (se tabell nederst). I Oslo har elbilenes markedsandel økt fra 15,7 prosent til 24,6 i år (endring 8,9), mens Hordaland øker fra 21,1 til sterke 29,8 (endring 8,7). 

Men størst positiv endring har det altså vært i Sør-Trøndelag, der elbilene har økt sin relative andel med 9,3 prosent (se absolutte tall i tabeller).

– Gledelig sterk er økningen også i Aust-Agder, som går fram fra 6,2 til 14,8 prosent (endring 8,6). Det samme gjelder nabofylket i vest, der elbilene økte sin andel fra 10,8 til 19 prosent (endring 8,2), sier Bu.

Oversikten viser også at Østfold hatt en marginal nedgang i elbilenes prosentvise andel siden i fjor.  Hver tiende bil som registreres i fylket er uansett – fortsatt – en elbil.

Distriktene øker på ladbare hybrider

De ladbare hybridbilene har hatt en relativt jevn vekst over hele landet. Den største markedsandelen i 2015 finner vi faktisk i Aust-Agder, der 5,6 prosent av alle nyregistrerte biler er ladbare hybrider.

Nærmest på lista følger Vestfold og Buskerud med 5,3 prosent, med Oppland på delt fjerdeplass sammen med Sogn og Fjordane (5,2).

blogg 20151020 el andel 2015 800

En interessant observasjon ved nettopp Oppland (se tabell over): Her er forskjellen i markedsandel mellom elbiler og ladbare hybrider svært liten, samtidig som andelen tradisjonelle biler fortsatt er høy.

238 elbiler (7,1 prosent) er registrert i år, mens tallet for ladbare hybrider er 177 (5,2). Endringen i markedsandel for elbilene er to prosent (fra 5,1 i 2014), mens de ladbare øker sin andel med 2,8 prosent.

Disse fylkene øker mest – og minst

Den prosentvise økningen i elbilenes markedsandel fra 2014 til 2015 (ladbare hybrider i parentes):

 1. Sør-Trøndelag: +9,3 (+3,7)
 2. Oslo: +8,9 (+4,3)
 3. Hordaland: +8,7 (+3,6)
 4. Aust-Agder: +8,6 (+5,1)
 5. Vest-Agder: +8,2 (+3,1)
 6. Nord-Trøndelag: +7,4 (+2,7)
 7. Nordland: +6,9 (+1,5)
 8. Vestfold: +6,2 (+4,5)
 9. Rogaland: +4,5 (+3,2)
 10. Buskerud: +4,2 (+4,1)
 11. Telemark: +4,2 (+2,7)
 12. Sogn og Fjordane: +3,3 (+3,9)
 13. Akershus: +2,8 (+3,2)
 14. Møre og Romsdal: +2,4 (+3,8)
 15. Hedmark: +2,2 (+2,6)
 16. Troms: +2,1 (-0,1)
 17. Oppland: +1,9 (+2,9)
 18. Finnmark: +1,0 (+0,5)
 19. Østfold: -0,3 (+1,9)