Hopp til innhold

Her planlegger Tesla nye superladere

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ryktebørsen inneholder alltid mer eller mindre presise informasjoner om hvor neste Tesla-superladestasjon havner. Minst et par av disse bør det være noe i.

Mange har etterlyst en superladestasjon nord for Oslo, som bindeledd mellom stasjonene på Lillehammer/Alvdal i nord og Lier/Sarpsborg i sør. Nebbenes kro (nordgående), ved E6 i nærheten av Eidsvoll Verk, skal være svært aktuell som lokasjon. På Nebbenes står det blant annet på om Tesla skal eie trafoen selv eller leie av nettselskapet Hafslund. En rekke andre lokasjoner er også under oppseiling, der man har kommet kortere eller lengre i prosessen. Lista under er ikke nødvendigvis uttømmende.  I dag er det til sammen 26 superladestasjoner i Norge, fra Lyngdal i sør til Setermoen i nord.

Eidfjord (Hordaland)

I Eidfjord kommunes offentlige postjournal ble henvendelsen fra Tesla Motors Norway AS registrert 9. februar. Ønsket er superladestasjon med seks ladepunkt ved krysset mellom Elvavegen og Simavegen. Dette gir nærhet til sentrumsnære servicetilbud. Det er liten tvil om at en stasjon her vil passe bra før stigningene opp til Hardangervidda, og gjøre forbindelsen til Gol i Hallingdal trygg nær sagt uansett vær og føre. Netteier Hardanger Energi har bekreftet at det vil være mulig å skaffe strømmen som trengs, samt ny nettstasjon.

Lom (Oppland)

I Lom står det, enkelt og greit, på at kommunen venter på tilbakemelding fra Tesla om videre framdrift. Saken ble først kjent i april i fjor, og har siden versert i lokal politikk og forvaltning. Det er snakk om en stasjon med 6-8 ladepunkt. Ut fra korrespondansen så langt, med vurdering av flere lokasjoner, kan det tyde på at Esso-stasjonen nå er den mest nærliggende plasseringen. Den ligger i sentrum, og nært krysset mellom riksvei 15  (Strynefjellet) og fylkesvei 55 (Sognefjellet). En superladestasjon her vil gjøre turer på aksen Bergen-Trondheim via Ottadalen mye enklere. blogg 20160217 tesla super karlstad 800

Flesberg (Buskerud)

Her tyder mye på at det er snakk om superladestasjon i området mellom Statoil og Kiwi på Lampeland (langs RV40 fra Kongsberg retning Geilo), som er administrasjonssenteret i Flesberg kommune. Andre lokasjoner som nevnes er altså Skibotn i Troms (der E6 og E8 møtes, i Storfjord kommune) og Askim i Østfold (E18), cirka fire mil fra svenskegrensen. Askim ligger forøvrig cirka 16 mil fra nærmeste superladestasjon i Sverige (Karlstad, bildet over). Informasjonene har ikke latt seg bekrefte. – Vi ser alltid på hvordan vi kan forbedre Supercharger-nettverket i Europa til nytte og glede for Tesla-eiere som skal på langtur. Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte enkeltlokasjoner akkurat nå, sier Teslas kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i en kommentar til denne saken.