Hordalands imponerende hurtigladesatsing

Trengereid har fått den 17. hurtigladestasjonen med støtte fra Hordaland fylkeskommune. Snart kommer en i Myrkdalen ved Voss, før sju kommer neste år. Da har fylket bidratt til hele 25.

Myrkdalen-hurtigladeren besørges av Voss Energi, og skal etter planen stå klar før jul. 

De sju neste havner i kommunene Bømlo, Tysnes, Meland, Kvinnherad, Jondal, Ullensvang og Ulvik. Samtlige skal komme på plass i løpet av 2016.

Med det befester Hordaland posisjonen som det totalt sett beste fylket å være elbilist i. Danmarksplass i Bergen er dessuten den største hurtigladestasjonen i verden.

blogg 20151127 hordaland inv 1 800

blogg 20151127 hordaland kart 360Hordaland er allerede fylket i Norge med flest hurtigladestasjoner. Med de sju nye neste år har fylkeskommunen bidratt til hele 25  hurtigladestasjoner. I løpet av neste år vil 23 av 33 kommuner i Hordaland ha et hurtigladetilbud.

Satser på knutepunkt

Fylkeskommunen begynte sin hurtigladesatsing i en tid der det ikke var noe marked, allerede i 2011, men forholder seg i dag i stadig større grad til private markedsaktører.

Fylkesordfører Anne Gine Hestetun deltok under åpningen av Trengereid-laderen denne uka, og er tydelig på hvor fylket vil med sin satsing.

– Plasseringen er representativ for fylkeskommunens strategi: Knutepunkt langs hovedferdselsårene og dobbel lader med nok strøm til framtidig kapasitetsutviding, sier Hestetun.

Imponerende elbilandel

Hurtigladestasjonene leverer opptil 50 kW (DC) effekt. Det betyr at en gjennomsnittlig elbil kan lade fra 0-80 prosent på cirka en halvtime.

blogg 20151127 hordaland inv 2 369Det stadig økende hurtigladetilbudet betyr at det blir stadig enklere å være elbilist for Hordalands mange elbilister. I fylket er hele 30 prosent av alle nyregistrerte biler elektriske, et tall som er mye høyere enn noen andre fylker i landet. I dag er rundt 11.000 av landets rundt 70.000 elbiler i Hordaland.

– Satsingen på hurtigladestasjoner er en viktig grunn til at Hordaland snart er regionen i verden med høyest antall elbiler per innbygger, mener Hestetun. 

BAKGRUNN: Hordalands bidrag til hurtiglading

  • Hordaland fylkeskommune har brukt ni millioner kroner på utbygging av hurtigladere (siden 2010), og det er lagt inn 31 millioner kroner i totale investeringer.
  • De nye ladestasjonene i 2016 er et offentlig og privat spleiselag der Hordaland fylkeskommune bidrar med 1,65 millioner kroner i tilskudd (se tabell over).
  • De totale investeringene i de sju 2016-prosjektene er på 3,7 millioner kroner.