Hopp til innhold

Hun er Elbilforeningens nye generalsekretær

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Christina Bu (34) kommer fra Norges Automobilforbund (NAF) for å bli Norsk Elbilforenings nye generalsekretær.

Hun tiltrer formelt 1. juni, men blir offisielt presentert allerede på Elbilforeningens årsmøte i Oslo konserthus torsdag denne uka. 

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på jobben som generalsekretær og å få fronte en svært viktig sak og en forening i vekst. Det blir selvsagt utfordrende, men det er jo en gjeng med engasjerte og kunnskapsrike folk jeg skal jobbe sammen med, forteller den nye generalsekretæren.

34-åringen kommer opprinnelig fra Re i Vestfold, men har bodd i Oslo siden 2001. De siste sju årene har hun jobbet som rådgiver i politisk avdeling i NAF, med hovedansvar for miljørelaterte saker.  

– Elbil har fra starten av vært en sentral del av dette arbeidet, både gjennom politisk påvirkning og forbrukeropplysning, sier Bu.

– Nullutslippsbiler er svært viktig

Hun kjører ikke egen (el)bil, men har fartet mye rundt i elbil hos sin nåværende arbeidsgiver, NAF.

– Min interesse for elbil handler mest om at jeg ser nullutslippsbiler som det viktigste tiltaket for å redusere utslippene i transportsektoren. Jeg synes også det er moro å teste ut nye elbiler. Det har vært spennende å følge utviklingen, og se at det kommer stadig flere elbiler på markedet, forteller Bu.

I 2009 satt Bu i ressursgruppa som utarbeidet handlingsplanen for elektrifisering av veitransporten. Gruppa var nedsatt av Samferdselsdepartementet, og konkluderte med at man burde ha ambisjoner om å ha 10 prosent ladbare biler i 2020. 

– Det var ganske stor diskusjon om realismen i dette målet. Derfor er det flott å se at elbiler nå utgjør mer enn én prosent av den totale bilparken, og at målet er i sikte, sier Bu, som motiveres av å få enda større mulighet til å påvirke elbilsaken.

Ser store muligheter

– Hovedgrunnen til at jeg ønsket å begynne i denne stillingen er at jeg får jobbe med noe jeg brenner for, samtidig som jeg ser store muligheter for Elbilforeningen framover. Foreningen står midt oppe i en rivende utvikling, og har en svært viktig jobb å gjøre nå som stadig flere forbrukere kjøper elbil, sier Bu.

blogg-20140506-christina lade 800 

Hun peker særlig på at det fortsatt er mange som trenger informasjon og hjelp, i tillegg til at det fortsatt er lang vei igjen til bilparken kun består av null- og lavutslippsbiler.

– Elbilsaken har dessuten møtt en del motstand den siste tiden. Det er viktig at politikere og andre forstår at en nødvendig utskiftning av bilparken ikke vil skje av seg selv. Elbilen er fortsatt ikke konkurransedyktig uten avgiftsfritak og insentiver, mener Bu.

Meget tilfreds styreleder

– Styret er meget godt fornøyd med å få Christina med på laget. Hennes erfaring og engasjement passer perfekt for stillingen, sier styreleder i Norsk Elbilforening, Espen Hauge

Han sier det er en klar fordel at hun allerede er kjent og respektert i de kretser Elbilforeningen jobber. 

– Spesielt blant politikerne som legger rammebetingelsene for elbil, men også i bilbransjen og miljøbevegelsen. Dermed kan hun også være operativ fra første dag, sier Hauge.

Hauge vil samtidig dele ut ros for jobben avtroppende generalsekretær Snorre Sletvold har gjort. 

– Snorre har ledet foreningen stødig gjennom de siste tre årene, med fantastiske resultater. Han overlater en god og ryddig økonomi, et kontor med både dyktige og motiverte ansatte og en forening i vekst til sin etterfølger, sier Hauge.

– Én indikasjon på suksessen er det store antallet gode søkere vi fikk på jobben som ny generalsekretær da Snorre i vinter ba om å skifte stilling internt. Vi er glade for at Snorre ønsker å fortsette i foreningen, sier Hauge.

Sletvold blir fagsjef

Avtroppende generalsekretær Snorre Sletvold går over i rollen som fagsjef i foreningens sekretariat. Han blir blant annet ansvarlig for ladestasjonsdatabasen NOBIL.

– Jeg gleder meg til mer dedikerte fagoppgaver, etter flere år med både stor og bred aktivitet. Min hovedoppgave blir å sikre at overordnede faglige spørsmål blir godt ivaretatt, etter at Hans Håvard Kvisle sluttet før påske, sier Sletvold.

På mange måter er Elbilforeningen blitt formet til det den er i dag i løpet av Sletvolds tre år i sjefstolen. Ett bevis er at bemanningen er tredoblet. Det har vært nødvendig for å håndtere økende aktivitet både politisk, i media, mot bransjeaktører og i medlemsmassen. 

– Da jeg ble ansatt, var vi bare to – Hans Håvard Kvisle og jeg. Elbilforeningen hadde under 2.000 medlemmer. I dag er det over 10.000. En av de første oppgavene var å pakke 400 velkomstmapper til trillingene. I mars i år leverte vi nær 3.000, illustrererer Sletvold, og legger til at antall elbiler har økt fra i underkant av 4.000 til nesten 30.000 i hans tid.

– Gjennom vårt arbeid har vi fått tillit i samfunnet, og er en forening som blir lyttet til. Jeg er glad for at akkurat Christina Bu overtar stafettpinnen. Hun er en meget kompetent person som både Elbilforeningen og elbilsaken kommer til å få mye nytte av, sier Sletvold.

blogg-20140506-christina grnt 800

Kort CV-utdrag: Christina Bu