Hopp til innhold

Hurtigladekart for elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jærgården hurtigladerNå er det full fart i byggingen av hurtigladere. Hver uke får vi nyss om nye. Elbilforeningens nylagde kart viser hvor de sannsynligvis kommer. Dessuten, det er penger til enda flere. Vi har etter beste evne forsøkt å følge med på utviklingen av en hurtigladeinfrastruktur, f.eks. i disse artiklene: Vi er klare for en ny oppsummering, og lansering av det første kartet med lokasjoner for hurtigladere som er på plass, eller etter planene skal bli tilgjengelige i løpet av 2011. Hvem bygger ut? Witro Bil hurtigladerHurtigladepunktene har flere finansieringskilder og utbyggere: Hvem kan bruke hurtigladerne? Alle hurtigladerne som settes opp nå, er basert på CHAdeMO-løsningen og egner seg da for Mitsubishi i-MiEV, Peugeot iOn, Citroën C-ZERO og Nissan LEAF. Foreløpig kan ingen andre elbiler benytte dem. Likevel, det vil overraske oss om dette ikke dekker over 80% av elbilene som selges i 2011-2012. Slik ser markedet ut nå. Hvor lett tilgjengelige alle hurtigladerne blir, er litt usikkert. Transnova forutsetter at ladestasjonene skal være allment tilgjengelig, med unntak for stasjoner for enkelte flåteoperatører / transporttilbydere. Men alle som det er kontrakt på i 2011, skal være tilgjengelig for allmenheten. De fleste andre utbyggere signaliserer at ladepunktene skal være åpne døgnet rundt og at alle kan bruke dem. Vi får se hvordan dette utvikler seg når vi begynner å få erfaring med bruk og behov. Det foresvever oss at betalingsløsningene ennå ikke er på plass, og derfor vil det midlertidig være gratis? Ålgårds Auto hurtigladerAlle ladepunkt støtta av Transnova, vi regner med også at alle andre ser nytten av dette, skal være forberedt for kommunikasjon av tilgjengelighetsdata opp mot ladestasjonsdatabasen NOBIL. Vi tok en prat med Transnova for å få svar på noen småting vi lurer litt på. Både Asbjørn Johnsen og Tom Eirik Nørbech var svært behjelpelige. Når må de 7 utbyggerne av hurtigladere som fikk støtte i første runde, være kommet i mål? – Planen er at ladepunktene skal være ferdig oppsatt i løpet av 2011. Noe som er avtalt i kontraktene. For å ivareta sikkerheten på hurtigladestasjonene som har fått bevilgning, er da videoovervåking minimumskravet? – Ja, i prinsippet vil det være tilstrekkelig dersom man ikke har fysisk oversikt over anlegget. I støtteprogrammet stilles som krav at AC hurtiglading skal tilbys når behovet melder seg, dvs når vi har elbiler som dette passer for. Hvem betaler da for det? Jærhagen hurtiglader– AC-lading vil kreve annen tilkobling. Vi har ikke lagt opp til å støtte en slik oppgradering. Nå krever vi at utbyggerne skal ha tilstrekkelig tilleggseffekt for å kunne tilby denne type lading når den kommer. Å legge til rette for brukerne vil ikke kreve noen egen / ny lader da det er mer om å ha nødvendig effekt tilgjengelig og riktig standard for tilkobling. Kostnadene vil ikke være veldig store. Om vi skal støtte en slik oppgradering, må eventuelt vurderes når det er aktuelt og sett i lys av Transnova sine bevilgninger og rolle framover. Vi har sett at Ishavsveien blir presentert som en nasjonal ladeinfrastruktur. Hva er Transnovas synspunkt på dette og hvordan harmonerer Ishavsveien med strategien som så langt foreligger? – Vi kjenner godt til Ishavsveiens idé og strategi. Vi hverken ønsker eller kan gi fortrinn til noen virksomhet eller organisasjon som ønsker å etablere en nasjonal infrastruktur. Skal vi støtte noe i den retningen, må det være etter åpen konkurranse for ikke å komme i konflikt med reglene for offentlige innkjøp. Samtidig ser vi det som en fordel om ladeinfrastruktur etableres og driftes mest mulig enhetlig. Vi har derfor i siste utlysning for P6 sagt at vi vil lyse ut et slikt program / konkurranse hvor vi inviterer aktører til å komme med gode løsninger for etablering og drift. Mere penger tilgjengelig Birger N. Haug hurtigladerTakk til litt utfyllende info fra Transnova. Opprinnelig var det satt av 3 millioner kr i støtte til første testrunde med hurtigladere. Imidlertid fikk Transnova i våres overført 6 millioner kr som var ubrukt av den store potten på 50 mill kr til utbygging av vanlige ladestasjoner i 2009-10. Av dette ble 1,5 mill kr påplussa bevilgningene i første runde, slik at det ble totalt 4,5 mill kr. Nå har Transnova lyst ut del 2 av hurtigladeprogrammet, igjen 4,5 mill kr tilgjengelig. Transnova oppgir at årsaken til en ny utlysning allerede nå, er kraftig økning i salg av elbiler som kan hurtiglade, og at det er enkelte geografiske områder hvor Transnova ønsker bedre dekning av hurtiglading. Transnova bidrar med inntil 45% av investeringen, maksimalt 200.000 kr. Søknadsfrist er 30.09.2011. Utbyggingsfrist er 15.11.2012. Idag har Transnova utlyst en anbudsforespørsel på Doffin for å få tilbud på et prosjekt som kan utrede en strategi for plassering av hurtigladepunkt, og beskrive systemer for drift, overvåkning og betaling av tjenestene som knyttes opp mot infrastruktur for hurtiglading. Dette må være hva vi kan kalle en nasjonal strategi for utbygging av en infrastruktur for hurtiglading? Hurtigladekartet Vi har sydd sammen et kart av eksisterende hurtigladestasjoner, dem vi har fått bekrefta og dem vi basert på gode rykter antar kommer. En forutsetning er at ladepunktene er planlagt klare i løpet av 2011. Når ladepunktet kan være forventa å være i drift, indikeres i tegnforklaringen du får opp ved å klikke på en markør. Allerede eksisterende ladepunkt har svart prikk i markøren. Fargekodene på markørene betyr: Vi understreker at dette er planer. Kun lokasjonene med prikk i markøren er sikre. For alle andre kan det komme endringer. Geoplassering er i varierende grad omtrentlig, særlig for stasjonene som ennå ikke er etablert. Når stasjonene er i drift, blir de registrert med verifiserte data i ladestasjonsdatabasen NOBIL. NB! Kartet er ikke til å navigere etter, ei heller for å saksøke oss. Vi synes det gir det første gode blikket på de kortsiktige mulighetene for å hurtiglade i Norge. Foreløpig har vi 33 lokasjoner med totalt 39 ladepunkt.

Kart for hurtigladestasjoner som skal være i drift i løpet av 2011

Vis Hurtigladestasjoner i Norge i et større kart