Hurtigladere i Sogn og Fjordane

HurtigladerKan hende blir et hvitt felt på hurtigladekartet fylt. Sogn og Fjordane fylkeskommune utløser økonomisk støtte til opptil fire hurtigladestasjoner.

400.000 kroner er satt av til formålet om å få hurtigladere på Eid, Førde, Skei og Florø. Fylkeskommunen setter også som krav at det søkes støtte fra Transnova. Neste søknadsfrist der er 30.september. Men det haster mer for dem som vil være med i S&F. Det er to utlysninger med søknadsfrist 16.september (Eid og Førde) og 23.september (Skei og Florø).

Ladestasjonene må være tilrettelagt for biler som bruker Combo (CCS for f.eks. VW e-up! og BMW i3) eller CHAdeMO (f.eks. LEAF og «trillingene»). I tillegg kreves det et normalladepunkt hvert sted. Vi vil tro at smarte søkere også legger inn muligheten for et kvikkere AC-uttak som Tesla Model S kan ha nytte av. Det er i hvert fall vår anbefaling!

All info og søknadsskjema ligger på fylkeskommunens nettside. Vi tar til slutt med oss kravene fylkeskommunen har satt til hurtigladestasjonene: 

 • Punkta i Førde og på Skei og Eid må liggje nær E39.
 • Punktet i Florø er tenkt som eit pendlarpunkt, og plasseringa må vere deretter.
 • Plasseringa må vere avklart med grunneigar.
 • Plasseringa må vere ein naturleg møteplass.
 • Plasseringa må på ein lett synleg stad i trafikksikker avstand frå vegen.
 • Stasjonen må vere godt merka.
 • Plasseringa bør vere på ein lite vêrutsett stad, som lett kan overvakast.
 • Plasseringa må ha parkeringsplass for minst to el-bilar.
 • Plasseringa må ha tilgang på tilgjengeleg nettkapasitet.
 • Stasjonen må eigast og drivast av eit kompetent selskap.
 • Betalingsløysinga må kunne nyttast av alle.

Vi får se om hurtigladerne i Sogn og Fjordane blir like populære som f.eks. Statoil Minnesund. Her er det kø en søndag ettermiddag.

Hurtiglader