Hopp til innhold

Hva skal hurtiglading av elbil koste?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

EV PowerI forrige uke åpna EV Power sine tre første hurtigladere i Trøndelag. Noen spørsmål har meldt seg på diverse forum. Vi har bedt EV Power om litt mer info.

Daglig leder Gøran Vollan stiller villig opp for å forklare nærmere om hvordan EV Power tenker når de tilbyr ladetjenester. Som han uttrykker til oss: – Det er ikke lett å finne riktig pris på en helt ny tjeneste for en helt ny gruppe kunder. Derfor er det fint å ha en dialog med brukerne om dette.

Først lar vi EV Power utdype resonnementene som ligger bak de prisene som de har satt for ladetjenestene i Trøndelag. Ordet er deres.


Hurtiglading et ekstra tilbud

Vi tror at det meste av lading vil foregå hjemme og ved ladepunkter som tilbyr gratis lading mens bilen står parkert. Dette vil dekke store deler av behovet vi har. For alle som har hatt elbil frem til nå, har jo dette vært det eneste alternativet.

Gøran VollanNår ny teknologi kommer, må den brukes til det den er egnet til. Hurtiglading er egnet til å øke rekkevidden til elbilen, og vil aldri erstatte normallading. Skal elbilene få økt rekkevidde gjennom hurtiglading, er vi avhengig av at det bygges ut mange hurtigladestasjoner.

Omfattende investering

Vi kjører ikke alle samme veier, men ønsker at det akkurat der vi kjører skal være tilbud som gjør at vi kan øke bruksområdene til elbilen. Dette koster penger. Mange penger. Det holder altså ikke med å bygge en eller to ladere sentralt, men vi må bygge ut hele regioner.

EV Power skal bygge nettverk av hurtigladere i Trøndelagsfylkene slik at vi kan bruke miljøvennlige elbiler nær sagt uansett hvor vi skal. Vi er klar over at dette er en høyst risikofylt ambisjon.

Mange om å dele på investeringen

Vi har forutsatt at en del av kostnadene ved denne utbygningen skal dekkes av brukerne. Men det er ikke slik at brukerbetalingene alene vil betale for investering og drift av et slikt nettverk. Ikke på langt nær. Både tilskudd fra Transnova, støtte fra fylkeskommuner, kommuner og andre samfunnsaktører er nødvendig for å få til dette. Bedriftskunder som har en mer forretningsmessig nytte av hurtiglading, vil også dekke en større andel av kostnadene slik at prisene til privatbilister modereres.

Et viktig miljøinitiativ

Kostnadene for slik infrastruktur er altså store. Samtidig tror vi at det er riktig fra et miljøperspektiv, og dermed samfunnsmessig ønskelig, at infrastruktur for hurtiglading bygges ut. Vi tror at dette vil bidra til at flere kjøper og bruker elbiler. Vårt initiativ er først og fremst et miljøinitiativ. Dernest et kommersielt initiativ.

Betalingen

Det kommersielle aspektet er viktig for å bygge ut et godt nett for økt rekkevidde og mobilitet. Vårt primære valg av brukerbetaling er en abonnementsløsning som gir abonnenten tilgang til alle hurtigladestasjoner i EV Powers nettverk.

På sikt håper vi at et abonnement hos EV Power eller andre operatører, gir tilgang til alle hurtigladere uansett hvor du kjører. Det er diskusjoner mellom de som arbeider med hurtiglading om hvordan vi teknisk skal løse dette, men holdningen er klar hos alle: Hvis en av våre kunder lader på en hurtigladestasjon hos en annen operatør, så gjør vi opp oss i mellom.

Vårt mål er at dette kan skje helt uten ekstra kostnader for brukerne. Men her er vi ennå ikke i mål. Det vi kan slå fast, er at de kundene som bor i Trøndelag og har abonnement hos oss, også kan lade ved hurtigladere langs E14 (Green Highway) også på svensk side uten ekstra kostnader.

Hva koster ekstra mobilitet?

HurtigladerVi vil gi et lite regneeksempel. Du kjører 15.000 km pr år med din elbil. Til dette går det ca 3.000 kWh. 80% av dette lader du hjemme, eller til og med gratis ved et ladepunkt på jobben eller et punkt som kommunen har satt opp. Da gjenstår 600 kWh som skal dekke de situasjonene og turene som krever ekstra rekkevidde.

For å tilby dette og gi tilnærmet samme mobilitet for en elbil som en bensin/dieselbil, må vi bare i Trøndelagsfylkene investere om lag 15 millioner kroner i infrastruktur i årene som kommer. I tillegg skal installasjonene driftes, vi skal yte kundeservice, betale for administrasjon og vedlikehold av ladere. I en periode på 3 år koster dette til sammen ca 26 millioner kroner.

Det er ganske innlysende at strømkostnaden for å gi bevegelsesfrihet med elbil er bagatellmessig sammenlignet med kapital- og driftskostnadene. Derfor kan vi ikke knytte prisen til kostnaden på energien, men til mobilitet. Vi har valgt å gjøre dette som abonnement.

På denne måten vil vi som bor i et område med høy elbiltetthet, være med å betale for den ladestasjonen som ligge i et tynt befolket område og som sjelden er i bruk. Men denne kan fort vise seg å være den viktigste for en del elbilister når du skal til hytta eller svigermor. Samtidig vil en slik ladestasjon aldri bli lønnsom hvis inntekten på den enkelte stasjon skulle betale for kostnadene ved installasjon og drift på den samme stasjonen.

Med en abonnementspris på 299 kroner pr måned vil elbilen få tilnærmet samme bruksområde som en fossilbil. Totale energikostnader for elbilen som kjører ca 15.000 km pr år, vil da være 6.500 kroner dersom vi lader 80% hjemme og resten ved hurtigladestasjon.

Betaling pr minutt, pr kWh eller pr lading?

Hvis man er uten abonnement, har vi valgt å knytte betalingen til tiden man benytter ladestasjonen. Det er ikke innlysende at dette er riktig, men det er to forhold som etter vårt syn taler for dette.

Hvor lenge står vi ved en hurtiglader?

Japan er landet som har lengst erfaring med bruk av hurtigladere. Der viser statistikk at gjennomsnittlig ladetid ved hurtigladere er 12 minutter. Dette underbygger at vi kommer til å bruke hurtigladere for å øke rekkevidden slik at vi kommer frem, og ikke til å «fylle tanken». Rett og slett fordi det ikke er nødvendig.

Dersom vi legger den japanske erfaringen til grunn, vil en hurtiglading uten abonnement i gjennomsnitt koste 120 kroner. Har du 3 slike eller mer i måneden, er det lønnsomt med et abonnement.


Vi takker Gøran Vollan i EV Power for bidraget.

Trond Giske lader oppDet er forsåvidt lite originalt, og ganske så velprøvd, at de som investerer i infrastruktur legger opp til abonnementsordninger. Det opplever vi fra telekommunikasjon til treningssentre. Men som alltid kan prising være rasjonelt begrunnet, men feilaktig hvis ikke markedet aksepterer den og bidrar med forventa inntekter. Derfor synes vi det er fint at EV Power velger elbil.no for å diskutere dette med elbilistene.

Det som også er bra, er at flere av hurtigladerne til EV Power er kobla opp mot bruk til dedikerte formål, f.eks. taxidrift. Da er det en aktivitet i bunn, og ikke bare det tilfeldige markedet, som skal bidra til både økonomisk og miljømessig avkastning av investeringen.

Til slutt gjenstår to enklere spørsmål fra oss til EV Power.

Vil det også som en backup være tilbud om normallading («trøstelading») sammen med alle hurtigladerne dere setter opp?

– Vi har ført frem ekstra strøm til alle ladestasjonene, både for å øke kapasiteten for hurtiglading, og for å installere normalladere for det du kaller «trøstelading». Et godt ord forresten. Foreløpig er ikke dette installert, men dette vil være på plass utover våren.

Allerede har noen skaffa seg dårlige erfaringer med å oppsøke hurtigladere som er ute av drift. NB! Ikke deres! Hva slags oppfølging vil dere ha for å sikre at de er i funksjon – og gi kundene trygghet for det?

– Her er vi veldig vare. Det vi ønsker minst av alt er at kunder kommer i beit. Når vi kjører inn ved en hurtiglader, har vi som regel passert «point of no return». Vi har bemannet servicetelefon som kan kontaktes hele døgnet: 7415 0505. Telefonen er betjent fra 8.00-18.00, og henvendelser utenfor dette tidspunktet blir håndtert ved at vi tar kontakt så snart som mulig. Dessuten har vi overvåkning via nett som gjør det mulig for oss å se status på laderne. Dette har vi allerede hatt nytte av. Vi må imidlertid være så ærlige å si at det i den første fasen kan være mangler ved denne tjenesten. Det handler både om opplæring og om erfaring i å håndtere supporthenvendelser.

Bildene er fra EV Powers åpning av en av de tre første hurtigladerne deres som ble tilgjengelige i forrige uke. Der fikk bl.a. Trond Giske anledning til å smelle en taxi-LEAF på hurtiglading og tenke på noe annet enn TV. Mer om denne begivenheten kan du lese i artikkelen Elbiler kan hurtiglade i Trøndelag.