Hopp til innhold

Hva skjer med elbilen Buddy?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

BuddykonkursHalvannen uke siden bomba sprang: Norges eldste og lengstlevende elbilprodusent meldte oppbud. Nå går dagene uten at det er så mye ståk og bråk.

 

 

 

Henvendelse til boet

Som en forening med mange Buddyeiere, valgte vi umiddelbart å sende en henvendelse til bostyrer Jo Rodin. Ja, det er han som har hatt to Think-konkurser. En riktig ekspert har han blitt på elbilnedturer.

Vi ønska ikke å kjøpe boet. Men påpekte at det er over 1.100 Buddyer kjørende rundt, og det vil raskt oppstå et behov for service og reservedeler. Derfor oppfordra vi bostyrer om å muliggjøre å få ut deler fra boet mens bobehandlingen pågikk.

Reservedeler

BuddyproduksjonIkke veit vi betydningen av henvendelsen vår, men vi ble glade for å høre at Røa Autoco hadde fått kjøpt en pen porsjon reservedeler. De er en del av RøhneSelmer, og har i de siste åra solgt mange Buddyer de har garantiansvar for. I tillegg har de ytt god service til mange andre Buddyeiere. Da var det betryggende at de fikk anledning til å sikre seg et reservedelslager.

Tidsperspektiv

Den neste gode nyheten er at bostyrer ikke har tenkt å somle unødvendig. Her går det fort i svingene. Sikkert fordi verdiene forvitrer og kostnadene stiger for hver dag som går. Derfor er det allerede satt en budfrist. Den er tirsdag 15.november. Noe vi synes er fint. Så blir venteperioden for Buddyeierne kortest mulig. I beste fall kan vi allerede 21.november få vite hvem som overtar Buddy. Hvis noen da gir bud.

Hvem er budgivere?

I Finansavisen annonserte bostyrer Jo Rodin at det er fem interessenter som har meldt sin interesse, med håp om at det blir et par til. Det skal både være norske og utenlandske grupperinger. Lange betenkningstida har de ikke, så det vil være en utfordring å områ seg raskt for å få en oversikt over hva som er av faktiske verdier i boet. Og ikke minst om det er mulig å fortsette en produksjon av kjøretøyet.

Utfordringen

På slutten gikk det trått for Pure Mobility, både med salg og produksjon. Av statistikken ser vi at 124 Buddyer ble solgt i årets 10 måneder. Langt ifra et rekordår, kanskje ikke en gang en pallplass. Og det økonomiske tapet var totalt 53 millioner kroner i 2010 og 2009. I 2011 gikk det sikkert med et par håndfuller til av millioner kroner før det var kroken på døra.

Hva velger bostyret?

BuddyproduksjonHovedoppgaven er å få mest mulig penger inn til kreditorene. De største aksjeeierne har ca 80% av gjelda gjennom lån til selskapet. Hvor store forhåpninger de har om å få dekka betydelige deler av tapet, sies ikke.

Vi legger derimot merke til at det er tre andre forhold bostyrer trekker fram:

Mon tro om ikke dette er føringer som de skuffede, dog samfunnsansvarlige, ex-eierne har lagt? Vi skal ikke glemme at de ikke bare har vært aksjeiere, men også Buddyeiere. Så engasjementet har vært mer enn bare å være investorer.

Intet annet enn spekulasjoner nå

Selvfølgelig er det spennende hvem den nye eieren blir – og hva vedkommende vil gjøre ut av Buddy. Skal alt forsvinne ut av landet og dagens Buddyeiere må løse problemene sjøl? Eller blir det noen som viderefører en norsk aktivitet som tar vare på alle de over 1.100 Buddyene som kjører på norske veier? Skulle tro at det norske markeddet er en av de største verdiene i boet. Selve beviset på at Buddy har hatt godt gjennomslag i et marked. Noe å bygge videre på.

Blir det kinesisk eier, noe som var en av målgruppene for de tidligere eierne, skal det godt gjøres om noe blir tatt vare på her hjemme.

Blir det russisk eier slik som Think fikk, har vi ikke akkurat gode erfaringer med det.

En europeisk eier kan da være bedre, f.eks. med produksjon i et europeisk land med langt lavere kostnader enn i Norge. Noe som både kan utvide markedet og utvikle en rimeligere produksjon. Da kan det tenkes at det norske markedet blir tatt vare på. Kanskje i samarbeid med noen her hjemme som fortsatt brenner for Buddy?

Vi venter tålmodig på en løsning. Vårt første spørsmål til de nye eierne vil være:
Hvordan vil dere bistå alle dagens Buddyeiere?


Buddy og Kewet modeller

PS1 Bildet øverst er fra den gangen adm.direktør Nakstad kunne fortelle Finansavisen om kjempesatsingen. For bare et drøyt år siden.

PS2 Bildene fra produksjonen er fra tida før det ble forbudt å fotografere der.

PS3 Ja, artikkelforfatteren er Buddyeier og spent på hvordan det vil være framover. For Buddyen har jeg ikke tenkt å gi slipp på med det første.