Hopp til innhold

Hvordan bygge ut hurtigladenettet for elbil?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

HurtigladingDe lovte rapportene om framtidas hurtigladeinfrastruktur er idag publisert av oppdragsgiver Transnova. Har du lyst til å ta en titt? Utfører av jobben med å lage utredningene, har vært konsulentselskapet Econ Pöyry i samarbeid med Sivilarkitekt Harald N. Røstvik AS. Vi har ikke lest dem ennå, brenn ferske som rapportene er. Vi siterer Transnovas omtale og oppfordrer elbilister til å komme med innspill. Elbilistene vil være brukerne av denne infrastrukturen og vil absolutt bli hørt i diskusjonene framover. Det er vi sikre på. «For at elbil skal være et attraktivt alternativ til tradisjonelle biler beregner man at Norge trenger i alt 250 hurtigladestasjoner innen 2015 med omtrent 50-60 kilometer mellom hver hurtiglader, tilpasset trafikkmengde og topografi. I en utbyggingsstrategi anbefales det først å prioritere det sentrale østlandsområdet og kyststripa i Sør-Norge, fra Oslofjorden og opp til Trøndelag. Første del av rapporten beskriver en strategi og et kriteriesett for utplassering av hurtigladestasjoner. Formålet med denne delen er å finne ut hvor mange hurtigladestasjoner som trengs og hvor disse bør plasseres. Andre del beskriver mulige drifts- og forretningsmodeller for tilbydere av hurtigladere. Denne delen er ment å gi noen ideer til de som er interessert i å drive med hurtiglading, samt evaluere mulighetene for forretningsmessig drift. Sentrale aktører innen hurtigladeutbygging er invitert til en workshop i Oslo 25.april for å diskutere forslaget til strategi. Sammen med innspill og kommentarer fra disse, er det ønskelig å enes om en del prinsipper for plassering, drift og forretningsmodeller framtidens ladestasjoner. Transnova ønsker å presisere at rapporten er å anse som et forslag til strategi i denne prosessen.»