Hvordan bygge ut hurtigladenettet for elbil?

HurtigladingDe lovte rapportene om framtidas hurtigladeinfrastruktur er idag publisert av oppdragsgiver Transnova. Har du lyst til å ta en titt? Utfører av jobben med å lage utredningene, har vært konsulentselskapet Econ Pöyry i samarbeid med Sivilarkitekt Harald N. Røstvik AS. Vi har ikke lest dem ennå, brenn ferske som rapportene er. Vi siterer Transnovas omtale og oppfordrer elbilister til å komme med innspill. Elbilistene vil være brukerne av denne infrastrukturen og vil absolutt bli hørt i diskusjonene framover. Det er vi sikre på. «For at elbil skal være et attraktivt alternativ til tradisjonelle biler beregner man at Norge trenger i alt 250 hurtigladestasjoner innen 2015 med omtrent 50-60 kilometer mellom hver hurtiglader, tilpasset trafikkmengde og topografi. I en utbyggingsstrategi anbefales det først å prioritere det sentrale østlandsområdet og kyststripa i Sør-Norge, fra Oslofjorden og opp til Trøndelag. Første del av rapporten beskriver en strategi og et kriteriesett for utplassering av hurtigladestasjoner. Formålet med denne delen er å finne ut hvor mange hurtigladestasjoner som trengs og hvor disse bør plasseres. Andre del beskriver mulige drifts- og forretningsmodeller for tilbydere av hurtigladere. Denne delen er ment å gi noen ideer til de som er interessert i å drive med hurtiglading, samt evaluere mulighetene for forretningsmessig drift. Sentrale aktører innen hurtigladeutbygging er invitert til en workshop i Oslo 25.april for å diskutere forslaget til strategi. Sammen med innspill og kommentarer fra disse, er det ønskelig å enes om en del prinsipper for plassering, drift og forretningsmodeller framtidens ladestasjoner. Transnova ønsker å presisere at rapporten er å anse som et forslag til strategi i denne prosessen.»