Hopp til innhold

Hvorfor vil Bård Nordheim øke forurensingen?

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Bård Norheim i Urbanet bommer når han i Aftenposten hevder bussenes tap av tid de siste årene skyldes elbiler i kollektivfeltet. Det skriver Christer Tonheim, spesialrådgiver i samfunnsøkonomi i NAF, i dette tilsvaret.

Bussenes tapte tid skyldes nemlig i hovedsak at bussene må stå i kø der det ikke er kollektivfelt, altså i samme kø som øvrige bilister.

I tillegg har manglende styring med påkjøring og kryssing av kollektivfelt endel å si. Norheims tall som brukes i dagens Aftenposten er heller et argument for økt utbygging av kollektivfelt, enn et argument mot elbilen i kollektivfeltet.

Norheims påstand om at det på kritiske steder nå virker som om miljøgevinsten blir spist opp, på grunn av elbiler, bærer også galt av sted.

Man må sammenlikne med reelle alternativer.

20 prosent flere i tett kø på E18 

Å ha elbilene i kollektivfeltet frigjør stor kapasitet på et allerede sprengt veinett. Å tvinge 800-1.000 kjøretøy i rushtidstimen over i de mest købelastede feltene i landet reduserer ikke utslippene. De økes derimot dramatisk.

Det øker utslippene til tusenvis av andre kjøretøy siden flere må stå i tett kø. NAF har beregnet at rundt 20 prosent flere kjøretøy vil stå i tett kø på E18 hvis vi avslutter elbilbruken i kollektivfeltet.

Dette gjør at køene blir tettere, lengre og omfatter flere kjøretøy enn i dag. Ved køkjøring slipper en trailer ut om lag det dobbelte av NOx, det samme gjør de dieseldrevne personbilene.

Nettopp 2015 forventes å være et toppår i forhold til NOx- og NO2-utslipp. Velger vi å øke alle køer drastisk ved å kaste ut elbilene av kollektivfeltet, og ikke utnytte kapasiteten på veinettet, vil det forverre lokal luftkvalitet kraftig.

Slik kan køene reduseres mye 

En ordning med automatisk regulering av elbilenes tilgang til kollektivfeltene som reagerer på antallet kjøretøy i feltet, ville være en av flere bedre løsninger.

Da kunne vi sikre både buss og elbil god fremkommelighet og samtidig redusere køene med 16-17 prosent sammenliknet med å kaste elbilen ut av kollektivfeltet.

Dette er standardutstyr hos leverandører som Aanderaa, og kan leveres og monteres både raskt og enkelt.

Da kunne elbilproblematikken i kollektivfeltet bli løst på beste måte for alle trafikanter, næringsliv og miljøet.