Hopp til innhold

I Oslo blir det tett med ladepunkt for elbil

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

LadestolpeVerdens elbilhovedstad Oslo stopper ikke opp. Nå har byens politikere bestemt seg for at 50% av gateparkeringsplassene i sentrum skal reserveres for ladbare kjøretøy.

Rett før byrådsskiftet gjorde bystyret følgende vedtak 28.september 2011:

Innen 2014 skal minst 50 % av alle gateparkeringsplasser i sentrum være ladestasjoner for elektriske biler og ladbare hybridbiler.

Dette ble vedtatt under behandlingen av den nye gatebruksplanen for Oslo sentrum, formelt kalt «Sak 284 Revidert prinsipplan for gatebruken i Oslo sentrum».

Oslo sentrum

I gatebruksplanen er sentrum definert som området innenfor den svarte, stiplede linja på kartet til høyre. Vi har fått hjelp av Bymiljøetaten til å få et godt anslag for antall kommunale p-plasser på gateplan i Oslo sentrum:

Beholdes dagens antall p-plasser på gateplan, vil det i løpet av de neste 3 åra bli totalt 468 ladeplasser for elbil innenfor det som defineres som Oslo sentrum.

Dagens antall vil dermed økes med 380 ladeplasser. Bare i det lille sentrumsområdet!

Noe vi tror at Oslo kommune skal klare å gjennomføre. Bymiljøetaten, Divisjon trafikk (tidligere Trafikketaten) har de siste fire åra skaffa seg verdifull erfaring med å etablere ladestasjoner.

Vi kan trygt si at Oslo kommune vil komme med en imponerende oppfølging av den første planen de hadde i 2008-2011 med å etablere 400 ladepunkt over hele byen. En så massiv prioritering av ladbare kjøretøy skal gi bedre plass til oss alle, enten vi kjører små elektriske bybiler, tohjulinger, større elektriske familiebiler eller ladbare hybrider.

For sistnevnte kjøretøygruppe er det tydeligvis en intensjon om at de også skal få tilgang til ladestasjonene. Noe dagens skilting av plassene ikke tillater. Dagens parkeringsforskrifter tilsier også at de må betale p-avgift hvis de skal bruke ladestasjonene. Med lademuligheten kan vi håpe at vi oppnår at de ladbare hybridene vil kjøre mest mulig på strøm i byen.

Allerede idag opplever vi at det er Trangt på ladestasjonene i Oslo. Dette vedtaket vil gi flere anledning til å kjøre elektrisk og utslippsfritt. Elbilene vil i enda større grad dominere gatebildet, og hovedstaden peker vei for mange andre byer både i Norge og i verden!

Vi kommer tilbake med kommentarer til vedtaket.