Hopp til innhold

Ikke hold i frykten for lading av elbil innendørs

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ålesunds elbilister kunne fått kjærkomne lademuligheter i nytt parkeringshus i byfjellet Aksla. Drømmen knuses ikke av økonomi, men av en misforstått frykt for brann.

Denne misforståtte frykten må ikke få spre seg, et syn vi får støtte for av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Onsdag 6. januar brakte NRK Møre og Romsdal nyheten om at det underjordiske parkeringsanlegget i Ålesund, med nesten 1.000 plasser, ikke vil tilby lademulighet for elbil. Kanskje ikke mest oppsiktsvekkende i seg selv. Men dét var grunnen som ble gitt for valget:

– Bakgrunnen for at vi ikke legger opp til lading av elbiler har med sikkerhet å gjøre. Det er en økt risiko for brann når biler står på lading, uttalte prosjektkoordinator og tidligere Ålesund-ordfører Arve Tonning i Aksla Parkering AS

Han hevder det utelukkende er sikkerhetshensyn som ligger bak valget, og trekker dessuten inn Tesla-brannen 1. nyttårsdag som forklaring. Dette er spekulativt all den tid årsaksforholdet rundt brannen ikke er klart. Utsagnet framstår som lite annet enn mytespredning. 

Det blir også feil å sammenligne offentlig lading med Mode 3 Type 2-veggboks eller -stolpe (bildet øverst i artikkelen, 3,6-22 kW) og Teslas superlading (opptil 132 kW).

Talsmannen tilføyer også at «det ikke finnes garantier mot branntilløp i ladestasjoner».

Store forskjeller i energimengde ombord

Uten å dvele særlig ved det den siste påstanden, finnes det heller ingen garanti for at bensin- eller dieselbiler ikke brenner i et parkeringshus med plass til nesten 1.000 enheter. Statistikk bekrefter uansett at biler som går på fossile drivstoff brenner langt oftere enn elektriske.

For at noe skal brenne kreves det dessuten energi. Dagens best utstyrte elbiler har maksimalt 90 kWh energi ombord. En bensin- eller dieselbil har fort 800 kWh på tanken (9,1 kWh/liter for bensin og 10,1 kWh/liter for diesel).

Rundt 60.000 elbiler er solgt i årene 2013-2015. I perioden har den totale personbilbestanden ligget på cirka 2,5 millioner. Brannstatistikken vi har mottatt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser dette (elbiler i parentes):

2015: 350* (1*) 

2014: 610 (0)

2013: 695 (6)

* Foreløpig tall, grunnet etterslep på innrapportering til DSB

Brenner langt sjeldnere enn fossilbiler

Altså har det brent 236 fossilbiler for hver elbil i denne perioden (vi tar forbehold om feilkilder i statistikken). De sju brannene med elbil involvert utgjør 0,4 prosent av alle bilbranner gjennom de tre årene. Samtidig utgjør elbilene i dag i underkant av tre prosent av personbilbestanden.

blogg 20160108 veileder 360Er det da noen grunn til å hevde at normallading av elbil, innendørs som utendørs, er farlig? Vårt klare svar er nei. Ingen statistikk underbygger en slik påstand. DSB har, sammen med øvrige bidragsytere, også fastslått i den nye standarden for vekselstrømslading (AC) at det ikke er økt risiko for brann ved lading av elbil i en garasje kontra å parkere en fossilbil samme sted. 

Det ble også gjort en brannrisikovurdering i det underjordiske parkeringsanlegget Apenesfjellet i Fredrikstad i 2013. Denne kom fram til eksakt samme konklusjon som hos DSB, som fastslår at det ikke har noen grunn til å si at lading av elbil innendørs ikke skal tillates. DSB støtter tvert i mot innføring av elbiler og vil sørge for å bidra til gode løsninger for lading

Foreløpige anbefalinger i et nytt SP Fireresearch-prosjekt, utført på vegne av DSB og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), er at sprinkleranlegg er en god løsning for å hindre at en elbilbrann sprer seg i et innendørs parkeringshus. Da får man rask avkjøling før brannvesenet kommer til åstedet.

Denne løsningen er valgt for ladegarasjen under Akershus festning, som åpner om kort tid.

Viktig kunnskapsformidling

Hva kan vi slutte av saker som den i Ålesund? Kanskje først og fremst at mange er skeptiske til endring. Fortsatt har mange liten eller ingen erfaring med elbil, og kan komme til å trekke konklusjoner på sviktende grunnlag.

Norsk elbilforening ønsker å være et bindeledd i kunnskapsformidling som framstiller elbilen akkurat så ufarlig som den faktisk er. 

Én viktig årsak, utover tilgang til offentlig lading, er vårt arbeid for elbilister i borettslag og sameier med parkeringskjeller (eller lignende) som nektes å lade på feilaktig grunnlag.

Dette er noe av grunnen til at vi anbefaler dedikerte ladebokser (Mode 3 Type 2-teknologi og jordfeilvern type B), som både gir sikker og effektiv lading, framfor bruk av jordet husholdningskontakt.

Bakgrunn: Hva krever en eventuell brann?