Hopp til innhold

– Ingen grunn til å fjerne elbilen fra kollektivfelt

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Venstres stortingskandidat og Oslo-byråd Ola Elvestuen er krystallklar på at nullutslippsbiler må beholde incentivene også etter 2017. Han vil i tlliegg ha egne miljøsoner i storbyer.

Elvestuen er politiker nummer seks i rekken som utfordres på 15 viktige spørsmål fra Norsk Elbilforening i valgkampen. Nå gjenstår intervjuene med Høyres Ingjerd Schou, Arbeiderpartiets Eirin Sund og Rødts Elin Volder Rutle før vi kan oppsummere hva partiene vil gjøre for elbilen.

valgvignettTidligere publisert: (lenkene er fjernet)

19.8: Bård Hoksrud (Frp): – Viktig å holde avgiftene nede
20.8: Harald Nissen (MdG): Vil ha bensin- og dieselbiler ut innen 2015
21.8: Lars Egeland (SV): – Det skal koste penger å forurense
22.8: Marit Arnstad (Sp): Vi griller samferdselsministeren
23.8: Knut Arild Hareide (KrF): – Elbilen skal ikke ut av kollektivfeltet

Da vi gjennomgikk partiprogrammene tidligere i august, var Venstre blant de mest offensive. Elvestuen fortsetter i samme stil i dette intervjuet:

– Vi skal slutte med fossile drivstoff. Elektrifisering av transportsektoren er avgjørende for å få det til, mener Elvestuen.

Dette svarte Elvestuen

– Hva mener ditt parti at elbilen kan utrette i samfunnet?

– Vi kan redusere en stor andel av CO2-utslippene, begrense og fjerne lokal forurensning og støy, samtidig som vi beholder bevegelsesfriheten som bilene gir. Elbilen er ett av hovedgrepene for å få ned CO2-utslippene også internasjonalt. Den er en del av et helhetlig miljøvennlig transportsystem, sammen med gåing, sykling og kollektivtrafikk.

Ola Elvestuen er stortingskandidat for Venstre– Hva mener ditt parti er elbilens største fortrinn og ulemper?

– Fortrinnet er at den er forurensningsfri, og den er stillegående. Ulempen er, selvfølgelig, at den også tar plass – som andre biler. Og også med elbiler kan det forekomme ulykker.

– Hva er ditt partis syn på kjøpsincentivene for elbiler etter 2017? (1 – som i dag, 2 – utsetting av avgifter, 3 – gradvis innfasing og 4 – tradisjonelle avgifter også på elbiler).

– Som i dag, med en liten utvidelse. Avgiftsfritaket bør dessuten også være på leasing av biler. Elektrifisering innebærer er en stor omlegging av bilparken. Da må incentivene holdes lenge nok til at vi får til den nødvendige teknologiutvikling og omlegging.

– Hvilke incentiver mener dere er viktigst for å opprettholde interessen for elbil som alternativ?

– Det er at den er konkurransedyktig på pris, og at den er fritatt for skatter og avgifter. Dessuten at den er praktisk i bruk. Lokalt har både kollektivfeltet og fritak for bompenger stor effekt, i tillegg til tilrettelegging for lading og gratis parkering. Så burde vi hatt mulighet til å innføre miljøsoner, der forurensende kjøretøy får restriksjoner. Dette burde vært på plass allerede, ikke minst for å få elbiler inn i varelevering.

– Hva mener ditt parti om betaling av moms ved leasing av batteri til elbil?

– Det bør ikke være moms på leasing.

– Hvordan vil ditt parti forholde seg til en rangering av bilavgifter, basert på ideen om at «polluter pays»?

– Det er sånn det bør være. Det er viktig at det er stor nok avgiftsavstand mellom nullutslippskjøretøy og de tradisjonelle bilene med minst utslipp.

– Hvordan mener ditt parti at vi skal nå målet om et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra bilparken på 85 g/km innen 2020?

– Holde incentivene lenger enn til 2017 for nullutslippskjøretøy. At staten gjør det samme som Oslo kommune, og tar i bruk nullutslippskjøretøy i egen virksomhet. Og at vi bruker avgiftssystemet aktivt for å fremme kjøp av mer miljøvennlige biler.

«På direkten»-spørsmålene følger under bildet

Ola Elvestuen er klar på at elbilen har sin soleklare plass i kollektivfeltet 

Ola Elvestuen (V) er klar på at elbilen har sin soleklare plass i kollektivfeltet. (Foto: Christoffer Biong)

 

På direkten-spørsmålene

– Vil du si at ditt parti er positivt til elbil?

– Ja.

– Mener ditt parti at miljøgevinsten ved elbil er nok til å oppveie tapet av inntekter (pga. incentivordningene) fra avgifter?

– Ja. Vi må begynne å planlegge for færre inntekter fra bilparken når den gjøres mer og mer miljøvennlig.

– Mener ditt parti at man bør få en høyere vrakpant (på den diesel- eller bensindrevne bilen) dersom man kjøper ny elbil?

– Hva om du ikke kjøper ny bil? Dette er et spørsmål jeg må undersøke nærmere.

– Er ditt parti for at det skal etableres en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur (definert som normal-, semihurtig- og hurtig lading)?

– Ja.

– Ønsker ditt parti et landsdekkende nett for hurtiglading av elbiler?

– Ja.

– Vil du/ditt parti innføre krav til bilimportører om å ha elbil fra samme produsent – i tillegg til tradisjonelle biler – i den samlede porteføljen?

– Det tror jeg ikke vi har gått inn på. Det er å gå litt langt.

– Ser ditt parti for seg en gradering av bompenger for elbiler i neste stortingsperiode?

– Nei.

– Bør vi ha en offentlig utredning om behovet for – og konsekvensene av – å fjerne tilgangen til kollektivfeltet for elbil?

– Nei. Det viktige er at tilgangen må vurderes strekning for strekning, og basere seg på en lokal beslutning. Og kun på steder hvor elbilene er et reelt problem for kollektivtrafikken. Det er ingen grunn til å fjerne elbil fra kollektivfelt overalt fordi man har ett sted, vest for Oslo, der det må gjøres en vurdering. Jeg mener ikke at elbilene skal ut der heller. Det er det ingen grunn til.

 

PS. I morgen kan du lese intervjuet med Høyres stortingsrepresentant Ingjerd Schou!