Hopp til innhold

Ingen nye avgifter på elbiler

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Blogg100823sigbjornikonFinansminister Sigbjørn Johnsen legger VGs spekulasjoner døde og har gått til det uvanlige skritt å kommentere statsbudsjettet før det er lagt fram: – Vi har gode rammevilkår for elbiler, og det skal det være i fortsettelsen også. Det er ikke aktuelt å foreslå noen engangsavgift i det kommende statsbudsjettet.

Spekulasjoner som skaper frykt

Allerede lørdag ettermiddag kommenterte Norstart nyheten om at Regjeringen vurderte å gjeninnføre engangsavgift på elbiler. – Så dumme er de ikke, fastslo Norstarts generalsekretær Rune Haaland. Norstart viste blant annet til at den norske regjering følger opp en omforent, norsk elbilpolitikk som er blitt utformet gjennom de siste 20 år. På vg.no idag avkrefter finansministeren dette ryktet.

Nye spekulasjoner om merverdiavgift på elbiler

Igår sendte Grønn Bil ut en pressemelding med utregninger som viser hva det ville bety å fjerne 0-sats merverdiavgift på elbiler. Verdien av merverdiavgiftsfritaket er mange ganger større enn engangsavgiften. Men heller ikke her fins det fnugg av grunnlag for å frykte noen endringer verken på kort eller lenger sikt.

– Spekulasjoner rundt dette vil bare bidra til å skape frykt blant forbrukerne og elbilindustrien, fastslår Norstart som ikke tror det er klokt å skape splid og usikkerhet rundt de norske anstrengelsene for å elektrifisere vegtransporten. Norge har verdens beste rammevilkår og norske politikere fortjener ros for sin langsiktighet. Engangsavgiften ble fjernet for 20 år siden, merverdiavgiften ble satt til 0% for 10 år siden. Som om ikke dette er nok har den sittende regjering etablert nær 2.000 nye ladepunkter for elbiler og ladbare hybridbiler.

Blogg100823sigbjorn– Den sittende regjering er meget aktiv i nordiske fora og samarbeider tett med våre naboland om strategier for videre utbygging av infrastruktur og harmonisering av regelverket i Norden. Danskene fjernet nylig engangsavgiften etter oppskrift og inspirasjon fra Norge. Både Danmark og Sverige vurderer nå om de skal følge Norge og innføre 0-sats for merverdiavgift.

– Finansminister Sigbjørn Johnsen har tidligere i år vært helt klar på at det ikke er aktuelt å svekke de gunstige ordningene for elbiler i den perioden den sittende regjeringen styrer Norge. Denne politikken er godt forankret i alle politiske partier i Norge og i den norske regjering. Den er ikke omstridt. I den grad det skulle bli noen forandringer i norsk elbilpolitikk, er sannsynligheten for at det vil komme enda flere positive tiltak vesentlig større enn det motsatte, fortsetter generalsekretæren.

Elbilgaranti

I det politiske miljø diskuteres det nå hvordan man kan bidra til å få slutt på spekulasjoner og uforutsigbarhet rundt rammevilkårene for elbiler i Norge. Intet Storting og ingen regjering kan forplikte seg lenger enn den perioden de er valgt. Det er derfor ikke mulig å garantere med mindre vi går lovveien, eller i ytterste konsekvens nedfeller politikken i Grunnloven. Virkemidlene for elbiler egner seg imidlertid dårlig på lovsiden, siden de fleste av dem er laget for å gi starthjelp til å få igang et marked som ikke ville ha oppstått uten disse virkemidlene. Den løsning som nå utkrystalliserer seg og som diskuteres i det politiske miljø, inklusive blant regjeringspartiene, er å lage et tverrpolitisk forlik mellom de politiske partiene. Klimaforliket er et eksempel til etterfølgelse fordi det er knyttet til bestemte målsettinger og strekker seg utover flere stortingsperioder.

– Et norsk elbilforlik kan f.eks. være knyttet til Samferdselsdepartements ressursutvalgs forslag til målsetting om 10% av bilparken skal bestå av ladbare motorvogner i 2020. Dermed kan det gis en garanti som strekker seg 10 år framover i tid, og knytte dette opp mot 10%-målsettingen. Hvis målet nås før 2020 (hvilket er lite trolig) vil virkemiddelpakka kunne revideres tidligere. Hvis dette ikke nås i 2020, men f.eks. i 2022, kan pakka forlenges til målet er oppfylt.

– Det vil ikke være slik at alle de gunstige ordningene umiddelbart forsvinner den dagen vi har 250.000 ladbare biler i Norge. Men den dag masseproduksjon gjør disse bilene billige nok og gode nok, er det ingen grunn til at ikke også disse bilene skal være med på å betale fellesskapets kostnader til veidrift m.m., avslutter Norstarts generalsekretær Rune Haaland.