Hopp til innhold

Innfør leasingfritak nå!

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Over 13 måneder er gått siden nullsats mva skulle vært innført ved leasing av elbil og elbilbatteri.

elbil.no har omtalt den lange prosessen flere ganger, senest 6. november i fjor. To måneder før uttalte finansminister Siv Jensen (Frp) til NRK at Regjeringen «nå hadde som mål å få innført fritaket». Siden har det skjedd svært lite.

– Vi mener vedtaket burde ha trådt i kraft omgående, nemlig 1. januar i fjor. Det er uholdbart at fritaket nå er over 13 måneder forsinket, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

EFTA Surveillance Authority (ESA) i Brüssel fikk saken til behandling i november, etter at Finansdepartementet 4. november sendte den såkalte notifikasjonen. Senere har det vist seg at den etter ESAs mening ikke var komplett. Ett ankepunkt er at Finansdepartementet ikke tok kontakt før notifikasjonen ble sendt. 

ESA oppmuntrer til å gjøre nettopp det, siden forberedende dialog kan lette saksbehandlingen og spare tid. Om dette hadde skjedd, ville saken trolig blitt behandlet i løpet av to måneder.

Frist satt til side

ESA fastholdt i forrige uke, overfor elbil.no at notifikasjonen reiser en rekke spørsmål som må besvares fra norsk side før en «reell vurdering av saken kan gjøres».

– Fristen (to måneder) gjelder fra det tidspunkt vi anser notifikasjonen som komplett. I dette tilfellet reiste notifikasjonen en rekke spørsmål som vi må ha klarhet i før vi kan gjøre en reell vurdering av saken. Derfor ble vi i november enige med norske myndigheter om å sette fristen til side inntil vi har mottatt all nødvendig informasjon, sier ESAs presse- og informasjonssjef Andreas Kjeldsberg Pihl.

Konsekvensen av dette er at det fortsatt kan gå lang tid før avgjørelsen foreligger. Samtidig mottar Elbilforeningen stadig spørsmål om den viktige saken.

– Så langt er de fleste elbilene solgt i privatmarkedet. Det er ikke attraktivt å lease en elbil ettersom man ikke har momsfritak. Det gjør det vanskeligere for kommuner og bedrifter å velge elbil i flåtene sine.  Leasing blir dessuten stadig mer vanlig også i privatmarkedet, sier Bu.

BAKGRUNN: ESA-notifikasjonen