– Det finnes ikke universelle hurtigladere som har en kvalitet vi vil – og tør – investere i, hevder selskapet. Transnova sier på sin side at tidsfristen fortsatt gjelder.

Som vi skrev 25. august, hadde Transnova satt en frist 31. oktober for deler av Ishavsveiens etterslep. Dette gjaldt lokasjoner fra 2012-tildelingen som ennå ikke er utbygd. Få dager senere fastslo selskapet på egne nettsider at denne fristen ikke overholdes (her framkommer også selskapets nye prispolitikk, med virkning fra 8. september). På direkte spørsmål om årsaken, svarer Ishavsveiens Frank Hugo Storelv dette:

– Forklaringen er enkel. Pr. dato finnes det ikke hurtigladere (universelle) som har en kvalitet som Ishavsveien vil – og tør – investere i. Det brukes tid og ressurser med det mål å få leverandørene til å vise at de har slike ladere, svarer Storelv.

– Vi registrerer også at det har vært ustabilitet knyttet til innføringen av universelle hurtigladere. Problemene skyldes, etter det vi vet, utfordringer med programvare – der elbil og hurtiglader har problemer med å kommunisere. Fra et brukerperspektiv anser vi dette som en sak mellom leverandør og tjenestetilbyder, der vi forventer at leverandørene ordner opp, sier fagsjef Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

Elbilforeningen mener eventuell sviktende funksjonalitet bør være en garantisak.

– Vi trenger hurtigladeaktørene, men de må tørre å starte utbyggingen til tross for mindre teknologiske utfordringer.

– Noterer oss at de ikke vil overholde

Storelv forklarer videre at Ishavsveien er i kontakt med fire ulike leverandører av hurtigladeutstyr. 

– Målet er å få dette på plass slik at ladestedene er operative innen utgangen av 2014. Kvalitet er et absolutt krav, hevder Storelv, som sier selskapet «vil fortsette dialogen med Transnova».

Vi stilte Transnova spørsmål om hvordan de stiller seg til den siste utsettelsen. Talsmann Tom Nørbech ba om betenkningstid for intern diskusjon, før svaret kom dagen etter:

– Vi har nå sett på saken. Ishavsveien er gitt en tidsfrist for etableringene fra hurtigladeprogrammet i 2012 til 31.oktober 2014. Denne er fortsatt gjeldende. Vi noterer oss at de nå selv uttaler at de ikke vil overholde denne. Vi vil henvende oss til Ishavsveien angående dette i løpet av uka, svarer Nørbech.

Dette skal Ishavsveien gjøre

På sine egne nettsider opplyser Ishavsveien om hva de har planlagt å gjøre i første omgang:

  • Teknisk oppgradering av korridoren Vestby-Storebaug-Svinesundparken med universelle hurtigladere (CHAdeMO, CCS og 43 kW AC) er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2014.
  • Etablering av universelt ladested på Lillehammer (CHAdeMO, CCS og 43 kW AC) er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2014.
  • Bygging av korridoren Gran Hadeland – Vervenkastet Ringerike – Grelland – Fokserød – Rugtvedt Bamble – Brokelandsheia med universelle hurtigladere (CHAdeMO, CCS og 43 kW AC) er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2014.