Hopp til innhold

Ishavsveien hjelper elbiler fra nord til sør

Bjarne SætrumGjennom prosjektet Ishavsveien har strømselgeren Ishavskraft tidlig markert interesse og ambisjoner for å dekke Norge med hurtigladestasjoner.

I serien vår om energiselskap med mål om å etablere hurtigladeinfrastruktur, har vi fått i tale adm.direktør Bjarne Sætrum i Ishavskraft.

 

IshavsveienHvorfor vil dere sette opp hurtigladere?

Ishavskraft har en visjon som består i at vi alle skal bruke minst mulig energi, og den energien vi bruker skal være ren og fornybar. Dette gjenspeiler seg i alt vi gjør. Blant annet satsningen på Forbruksreduksjon – et konsept for reduksjon av strømforbruk – og prosjektet Ishavsveien.

Visjonen om fornybar energi vil vi dele med alle elbilistene i Norge. Elektromotoren er om lag fire ganger mer effektiv enn forbrenningsmotoren. Med Ishavsveien skal vi bidra til at det blir bygget et landsdekkende nett av hurtigladere for elbiler. Vi lever av å selge fornybar strøm, og vi ønsker å levere strøm også til mobile enheter, enten det er el-mopeder, eller trolleybusser. For å gjøre det praktisk mulig å erstatte våre forurensende biler med elbiler, må vi ha en god infrastruktur.

Transnova har gjort en fantastisk innsats ved å etablere tusenvis av normalladere hvor elbiler kan fylle strøm. Nå ruller det inn stadig flere elbiler på det norske markedet som er forberedt for hurtiglading. Hurtiglading kan gjøre det mulig å bevege seg over lengre avstander, og gjøre det at elbilen kan bli en bil nummer 1. Derfor vil vi sette opp hurtigladere.

Hvor vil dere sette opp hurtigladere og hvor mange?

Ishavskraft vil sammen med andre aktører bidra til at vi får etablert et landsdekkende hurtigladenett i Norge. Også på steder der det er lite trafikkgrunnlag og der vi vet plasseringene ikke vil være lønnsomme på flere år. Vi tror dette er eneste måten å gjøre nordmenn mindre oljeavhengige.

Når skal disse være klare til bruk?

Ishavsveien MarchéDen første laderen ble åpnet for en måned siden, og er plassert ved kvalitetsrestauranten Marché på Rygge. I forrige uke var det 47 ladinger på denne ladestasjonen. Noe vi anser som et bevis på at brukerne i Østlandsområdet er modne for hurtiglading.

Vi har søkt Transnova om å etablere 6 ladestasjoner med to hurtigladere og fire normalladere på hver ladestasjon. Østfold Fylkeskommune og Akershus Fylkeskommune vil bli partnere i dette prosjektet. Korridoren vil i tillegg til å fungere som «transittladere», også kunne betjene klyngene i Østfold. Korridoren kalles EL 6 og vil bli en del av Ishavsveien. Den strekker seg fra Oslo og helt til Svinesundsparken ved Halden.

Under forutsetning av finansiell deltagelse fra Transnova, vil utbyggingen med å etablere ladestasjonene begynne våren 2012 og være ferdigstilt 15.juni 2012.

Utbyggingen av det landsdekkende nettet vil strekke seg over tre år.

Til hvilken bruk er hurtigladerne planlagt for og hvem vil være brukerne?

Alle elbilister som har kjøretøy forberedt for hurtiglading, skal kunne lade på Ishavsveien. Det skal være mulig å lade selv om man ikke kjøper fast abonnement. Vi er i en prosess for å kunne finne gode løsninger for flere teknologier slik at tilgangen til hurtigladerne blir god.

Hvordan skal dere stimulere til at hurtigladerne blir brukt?

Når nettverket er ferdigstilt, tror vi at det vil være en betydelig interesse fra både elbilbrukere og andre. Det vil bli kjørt kampanjer sammen med andre og direkte fra prosjektet.

Hva er forretningskonseptet slik at utbygging av hurtiglading kan være økonomisk bærekraftig?

Å etablere en ladestasjon med hurtigladere er kostbart. Det har vi lært av Lyse som var først ut med å dette. For å sitere Magnar Bolme i Lyse Neo. For at hurtiglading skal være økonomisk bærekraftig, forutsetter vi at den nasjonale målsettingen om 10% ladbare motorvogner i 2020 blir opprettholdt. Og at myndighetene fortsetter å jobbe så bra som de gjør.

Videre er det en grunnforutsetning at brukerne må betale for hurtiglading, men det er foreløpig ikke fastlagt hvor mye en lading skal koste.

Ladestasjon HavøysundDet vi tror, arbeider for og håper på, er at det blir mange nye elbilister. De første årene vil majoriteten av ladesstasjonene gå med underskudd. I våre planer for utbygging av Ishavsveien forutsetter vi et partnerskap med staten, det vil si en risikoavlastning i form av for eksempel tilskudd, lån m.v. Videre er vi rimelig sikker på at kraftbransjen skal samarbeide, og at summen av dette samarbeidet blir et sammenhengende nett av hurtigladere. Denne infrastrukturen vil fjerne rekkeviddefrykten og faktisk gjøre det mulig å erstatte de forurensende bilene med elbiler. Dette er en drøm vi deler med resten av kraftbransjen i Norge.

Vi vil samarbeide med alle gode krefter for å få dette til, og samarbeidet med elbilistene er grunnpilaren i arbeidet med å tilrettelegge Norge for elektrisk transport.

Hvor høy vil denne betalingen være for brukerne?

Ditt spørsmål om hvor høy denne betalingen vil være, er ikke riktig. Betalingen for hurtigladingen vil være meget gunstig for å kunne ha en trygghet for framkommelighet. Det konkrete beløpet er som tidligere nevnt ikke endelig fastlagt. Vi tror at nivået vil ligge på 60-90 kr. Det blir en høyere kostnad med å hurtiglade enn det blir å normallade hjemme hos seg selv. En ting er imidlertid sikkert, er at kostnadene med å hurtiglade vil være konkurransedyktig med å fylle bensin eller diesel.

Hvilket tidsperspektiv har dere for at satsingen på at hurtiglading skal bli en suksess, både i bruksomfang og forretningsmessig?

Tidsperspektivet for en suksess med hurtiglading er fra i dag og framover. Vi registrerer med stor overraskelse at den første laderen på Ishavsveien har mye større bruk enn vi hadde antatt. Vi tror at så snart nettverket av hurtigladere blir tilgjengelig, så vil økningen i bruken komme. Dette til glede for miljøet både lokalt og globalt.

Økonomisk så viser alle våre beregninger at Ishavsveien nok vil gå med betydelig tap i de første 4-5 årene. Den økonomiske utviklingen vil selvsagt avhenge av antall elbiler og de ladevalg elbilistene tar.

Annet dere selv har lyst til å tilføye?

For Ishavskraft har det svært spennende å være en aktør i alt det positive som skjer innen elektrifisering av transport i Norge. Det er gledelig å se hvordan staten gjennom Transnova er en viktig pådriver for at det skal bli mulig å kjøre elektrisk på fornybar energi. Vi har mange aktiviteter som det arbeides målrettet med, og vi inviterer alle som har idéer og planer som de vil dele med oss. Vi har som mål at det innen 2014 skal være mulig å kjøre elektrisk over hele Norge.

 

Ishavskraft har lagd en hjemmeside som presenterer Ishavsveien og arbeidet de gjør. Til og med en video er produsert.