Hopp til innhold

Italia – en studietur verdt (del 1)

Denne artikkelen ble oppdatert for over ett år siden, og kan inneholde utdatert informasjon.

Italia 500Norstart har vært på studietur til Italia sammen med Oslo kommune, Transnova og Zero. Hva har vi forsøkt å lære? Jo, hva italienerne gjør som vi ennå ikke har fått til i Norge.

I Norge er vi så ubeskjedne at vi anser oss å være i front av elbilutviklingen. Med god grunn. Men vi er ikke så aleine som vi tror. I det siste tiåret har noen italienske byer gjennomført eksperimenter som det er all grunn til å både studere og beundre. Til forskjell fra Norge så er det myndighetene som har frontet bruk av elbil. Her hjemme er det i hovedsak privatpersoner som bruker elbiler og har har punget ut for dem (med offentlige insitamenter).

Lokal forurensing stimulerer til tiltak

Posletta er nesten lukka fra alle kanter. Det er lite vind og rolig luft. Trafikk og industri fører til mye lokal forurensning, særlig om vinteren da kulda gjør lufta ekstra stabil. Dette er ikke bra for folks helse, ei heller bra for alle de gamle, flotte bygningene.

De lokale forurensningsproblemene har utløst omfattende eksperimenter med elektrifisering av vare- og nyttetransport. Det foregår i flere italienske byer, og vi bestemte oss for å besøke noen av dem. For å se hva handlekraftige, lokale politikere har igangsatt av tiltak, mens nasjonale italienske myndigheter har gitt omfattende finansiell støtte, helt opp til å dekke 65% av innkjøpskostnadene.

Løsningene er utviklet i samarbeid mellom private foretak og kommunale myndigheter. En viktig faktor har vært bidragene fra den lokale industrien. Da i særlig grad Micro-Vett som har konvertert kjøretøy med mye bruk av komponenter fra italienske produsenter. Dette minner litt om hva som har foregått i Norge. Uten en aktiv, norsk elbilindustri ville nok heller ikke vi ha hatt så mange elbiler på veiene. Så i påvente av at den store bilindustrien agerer, ser vi at lokale nisjéprodusenter er en avgjørende faktor for å starte med elektrifisering av veitransporten.

Delegasjonen fra Norge

Norstart ønsker at norske kommuner skal være mer aktive for selv å ta i bruk elbiler og stimulere lokalmiljøet til det samme. Etter et langt og godt samarbeid med Oslo kommune, var nettopp hovedstaden vårt utvalgte reisefølge for å gi idéer til hva som kan gjøres. Oslo kommune er godt motivert og stilte med en bred delegasjon fra politikk og administrasjon. For å styrke den nasjonale delen av studieturen, fikk vi også med oss lederen av Transnova og en representant for miljøorganisasjonen Zero.

Italiadelegasjon

Her er den hyggelige delegasjonen, fra venstre: Marianne Mølmen (Trafikketaten), Espen Skistad (Utviklings- og kompetanseetaten, bilinnkjøp), Tommy Skjervold (byrådssekretær miljø og samferdsel), Hans Christian Marthinsen (seniorrådgiver byrådsavdelingen for miljø og samferdsel), Rune Haaland (generalsekretær Norstart) ,Hans Håvard Kvisle (styreleder Norstart), Benjamin Myklebust (rådgiver Zero), Frederik Martinussen (avdelingsdirektør Trafikketaten), Asbjørn Slørdahl (Go Green Holding) og Eva Solvi (prosjektleder Transnova).

Vicenza lavutslippElektrisk varedistribusjon i Vicenza

Studieturen starta i byen Vicenza. Den har ca 115.000 innbyggere og står på UNESCOs verdensarvliste på grunn av en rekke bygg av arkitekten Andrea Palladio som var aktiv på 1500-tallet.

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan forholdene er i en gammel, italiensk by som Vicenza. Vakre bygninger, trange gater og slett ikke lett å ta seg fram med store biler. Allerede i 2003 bestemte byen seg for å se hvordan varedistribusjonen til forretningene i gamlebyen, også definert som en lavutslippssone, kunne utføres med elektrisk transport. I januar 2005 ble det etablert en varehub rett på utsiden av byen, ca 1,5 km fra sentrum. Dette ble gjort i samarbeid med private næringsorganisasjoner som eier 45%, mens kommunen eier 55%, av selskapet VELOCE. Som er en forkortelse av Vicenza Eco-Logistic Center. På italiensk betyr også «veloce» rask.

Vicenza VeloceDistribusjonsområdet

Sentrum ble delt opp i soner og kjøreruter. Gamlebyen er ca 0,37 km2 , og det er pr idag 312 butikker/kontorer som blir betjent av leveransesystemet. Logistikksenteret tilbyr levering to ganger daglig.

Godsmottakerne opplever at en lokal varehub (nav) gir en økt fleksibilitet og mulighet for tilpasning av leveringstidspunktet, framfor at varene skal komme i mange porsjoner med «langtransport». Rett og slett en effektivisering for forretningsdriften.

Det er ingen store supermarked der (ville nok vært en utfordring), men det er delvis transport av varer til mindre supermarked. Men foreløpig har ikke frukt, grønnsaker og kjølevarer vært inkludert i systemet. Dette er nå på beddingen og i 2011 skal Veloce Logistics tilby distribusjon av frukt og ferskvarer. Ei heller har de verditransport eller eksplosiver, det blir det nok ingen forandring på Smile

Vicenza VeloceElektriske vare- og lastebiler

Isuzu lastebiler og Piaggio Porter varebiler er bygd om til elektrisk drift. De har en elektrisk rekkevidde oppgitt til henholdsvis 115 og 70 km, maksfart 60 km/t og lastekapasitet på 1330 kg/11-15 m3 og 400 kg/4 m3. Rekkevidden er intet problem, for gjennom effektiv planlegging viser det seg at daglig kjørelengde ikke er mer enn 25-30 km. Likevel er effekten av dette forbausende. Visstnok erstattes den tidligere trafikken av 200 forurensende lastebiler inn i byen, med bruk av 6-7 elektriske lastebiler drevet av Veloce. Noe som  utgjør en betydelig forskjell for folks helse og trivsel med bedre luft og mindre støy. Det er gjort en rekke universitetsstudier som det er mulig å grave seg ned.

Varesentralen

Vi ble forbauset over å se hvor liten godsterminalen var. Men kanskje ikke så rart. Dette er ikke et oppbevaringssted for gods. Det er kjapt inn og kjapt ut. Mange av tjenestene er out-sourcet for å ha en liten og fleksibel organisasjon. Dataløsninger brukes selvfølgelig for planlegging av den daglige transporten. Interessant nok er det eksterne transportører som i større grad må tilpasse seg systemene til Veloce Logistics, enn omvendt.

Vicenza VeloceNesten bare populært

Forsåvidt burde alle godsleverandører være tilfreds med en slik løsning. Å snike store lastebiler inn i trange gater, på leit etter leveransesteder du ikke kjenner, er særdeles tidsødende. Men nye løsninger er ikke alltid så forlokkende for de store gigantene. Derfor har internasjonale distribusjonsfirmaer forsøkt å stoppe prosjektet gjennom rettslig å hevde at dette er monopolisering. Men de har ikke nådd fram. Idag må derfor store selskap som DHL, UPS osv stoppe på utsiden av byen, og hvis de ikke vil bruke den lokale distributøren Veloce, trille traller i sentrum for å få levert ut varene. Bare på trass.

Mer på gang

Veloce vurderer å ta i bruk plug-in hybrider for varetransporten. Da kan varehubben legges lenger ut og dekke flere byer, noe som kan være mer attraktivt for samarbeidet med de store kurierfirmaene. Mellom byene kjører hybridene på forurensende drivstoff, mens de i byene kjører reint og elektrisk. En kompromissløsning.

Veloce bestreber seg på å framstå med særdeles effektive løsninger – til glede for alle deler av transportkjeden – slik at unødvendige uenigheter om monopolisering kan bilegges en gang for alltid. I disse dager er det flere italienske byer som ønsker seg et lignende tilbud av elektrisk varedistribusjon og anbud er på gang. Derfor er unødvendige hindringer viktige å fjerne. Veloce har tenkt til å duplisere konseptet sitt til flere steder.

Gjestfrie italienere

Besøket vårt til Vicenza vekket litt mer lokal oppmerksomhet enn vi hadde påregnet. Sannelig ble vi invitert til mottakelse hos borgermesteren i palazzo Trissino – en av de utrolig flotte bygningene. Tydelig at byen er stolte over tiltakene de gjør, skulle bare mangle, og setter pris på at en norsk delegasjon kommer for å lære. Pressemelding ble det også.

Andre artikler i serien:

Del 2 – besøk til Reggio Emilia

Del 3 – besøk til Imola og Micro-Vett

Del 4 – deltakernes kommentarer til opplevelsene

Vicenza borgermester